Sorenco immobilien

Nieuws

BIV-job/internship

Wij zijn op zoek naar een gedreven BIV-makelaar/stagiair met commercieel talent!

 

 

 

...

calender17-07-2017 lees meer

Commercieel vastgoedtalent gezocht!

Altijd al gedroomd van een job in de vastgoedsector?

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde collega’s!

...

calender17-07-2017 lees meer

Zaakvoerder Marc Robberechts in Trends

‘De boomperiode voor bouwgrondligt achter ons’

Bouwgrond is per definitie een schaars g...

calender26-03-2013 lees meer

Rookmelders verplicht in alle woningen

Begin mei werd bekendgemaakt dat de commissie Wonen van het Vlaams parlement, op initiatief van Vlaams parlementslid Veerle Heeren (CD&V), e...

calender30-05-2012 lees meer

Hoe word ik belast op mijn onroerend goed?

U bent eigenaar van een onroerend goed en word...

calender24-05-2012 lees meer

Nieuwe studie: ‘Belgische woningmarkt niet overgewaardeerd’

Belgisch residentieel vastgoed is niet zwaar overgewaardeerd. Dat concludeert de dienstengroep Deloitte op basis van een vergelijking van de won...

calender23-05-2012 lees meer
calender26-04-2012 lees meer

Meeneembaarheid registratierechten ook bij nieuwbouw

Goed nieuws voor diegenen die eerst een bestaande woning gekocht hebben en nadien pas overgaan tot de aankoop van een nieuwbouwwoning. Want wie ...

calender05-04-2012 lees meer

Alternatief wonen

Het cliché wil dat elke Belg een baksteen in de maag heeft, maar blijkbaar wil niet elke Belg die droom op dezelfde manier invullen. Somm...

calender04-04-2012 lees meer

Gevelisolatie op de rooilijn toegelaten


Het Vlaams parlement heeft onlangs een ontwerpdecreet goedgekeurd waardoor wo...

calender23-03-2012 lees meer

Kinderen helpen bij de aankoop van een huis

Liefst 36% van de vastgoedkopers krijgt financiële steun van thuis bij de aankoop van een woning. Dat blijkt

calender01-03-2012 lees meer

10 prangende vragen over uw lening

De polemiek over het al dan niet blijven bestaan van de hypothecaire aftrek voor woonkredieten veroorzaakte donderdag heel wat ongerustheid. Wat...

calender20-01-2012 lees meer

Wat is uw leencapaciteit?

Om te weten hoeveel u kan lenen om de aankoop van een eigendom te financieren, zijn er enkele basisregels waarmee u rekening kan houden.

calender04-01-2012 lees meer

Rol van de Notaris

De verkoop van een onroerend goed kan niet geschieden zonder tussenkomst van een notaris. Welke rol in het verkoopproces hij specifiek speelt, l...

calender03-01-2012 lees meer

Vastgoedbarometer eind 2011


Belgisch vastgoed zet de economische crisis een hakDe vastgoedactiviteit sluit 2011 af met een mooie s...

calender02-01-2012 lees meer

Nieuwe spelregels Di Rupo

Een nieuwe regering betekent een nieuwe beleidskeuzes.
Hieronder vindt u een overzicht van wat u mag verwachten in 2012.

calender01-01-2012 lees meer

Kostenverdeling verkoopdossier

OMZENDBRIEF van de Kamer dd 15 december 2011<...

calender01-01-2012 lees meer

Vastgoedmarkt weerstaat crisis

Tot 13% meer huizen verkoch!

De Belgische vastgoedmarkt heeft nauwelijks last van de crisis. In de maand november we...

calender10-12-2011 lees meer

Einde van de huurovereenkomst

Als verhuurder dient men zich ervan bewust te zijn dat een huurovereenkomst pas een einde neemt in volgende gevallen:

Verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatie en herstel van privéwoningen definitief sinds 1 juli 2011

In het Belgische Staatsblad van 19 juli 2011 is de Programmawet van 4 juli 2011 verschenen waarmee het verlaagde btw-tarief van 6% voor renovati...

calender05-12-2011 lees meer

Erfenis - Partner bevoordelen zonder kinderen te benadelen.

Partner bevoordelen zonder de kinderen te benadelen?

Een feitelijk samenwonend koppel wil een woning kopen met e...

calender09-11-2011 lees meer

De sleutelovereenkomst

De koper wil de sleutels al vóór het sluiten van de akte...

U heeft net het compromis afgerond als...

calender09-11-2011 lees meer

EPC – Energieprestatiecertificaat

Verplicht bij de VERKOOP en VERHUUR van woningen van zodra de woning of het appartement te koop of te huur wordt aangeboden.

calender06-10-2011 lees meer

Wat is een klein beschrijf ?

Voor bescheiden woningen kan men in bepaalde gevallen genieten van een vermindering van de registratierechten. Het klein beschrijf, zoals het va...

calender03-10-2011 lees meer

Bodemattest

Als verkoper moet je kunnen aantonen dat de bodem waarop het huis staat niet vervuild is. 

Het bodemattest wordt opgevraagd via ...

calender01-10-2011 lees meer

Wanneer registratierechten betalen?

Registratierechten worden betaald bij registratie van de aankoopakte. Wanneer de aankoop wordt vastgelegd in een onderhandse verkoopovereenkomst...

calender01-10-2011 lees meer

As Built-attest

Wat is een As-Built attest ?

Vanaf 1 juni 2012 moet er bij een verkoop verplicht een “as-built”-attest a...

calender01-10-2011 lees meer

Hoe goedkoop uw woning uit de vennootschap halen?

U wilt een pand dat in uw vennootschap zit, naar u privé halen, zonder dat de fiscale kostprijs daarvan te hoog oploopt. Eén van d...

calender01-10-2011 lees meer

Aankoop via een vennootschap

Voordelen:

De vennootschap schrijft het gebouwd onroerend goed af. De grond kan niet afgeschreven worden. De ...

calender01-10-2011 lees meer

Berekening van de Onroerende Voorheffing

De Onroerende Voorheffing wordt als volgt berekend:

Basisheffing:

  • 2,5% voor het Vlaams Gewest (sociale woningen 1...

    calender01-10-2011 lees meer

Verkoopwaarde of venale waarde

De minimum basis voor de berekening van registratierechten is de verkoopwaarde of venale waarde. Dit is de prijs die men zou moeten krijgen bij ...

calender01-10-2011 lees meer

Meeneembaarheid registratierechten

Wanneer een woning (hoofdverblijfplaats) verkocht wordt en een nieuwe woning (hoofdverblijfplaats) aangekocht wordt, kan een deel van de vroeger...

calender01-10-2011 lees meer

Abattement

Een abattement is een vrijstelling van de registratierechten op 15.000 euro van het aankoopbedrag van het onroerend goed. Voor een woning van 20...

calender01-10-2011 lees meer

Verhoogd abattement

Indien de koper voldoet aan de voorwaarden om van het abattement te kunnen genieten en hij bovendien voor de aankoop van het onroerend goed een ...

calender01-10-2011 lees meer

Renovatie-abattement

Het renovatie-abattement is in het leven geroepen om de renovatie van onbewoonbare, verwaarloosde en leegstaande panden te promoten. Er wordt ee...

calender01-10-2011 lees meer

Aankoop nieuwbouw op plan

Bij de aankoop van een nieuwbouw op plan zijn er twee mogelijkheden:

Is men reeds gestart met de werken en staat er al een deel van h...

calender01-10-2011 lees meer

Keuringsattest stookolietank

De keuring van de stookolietank heeft als doel de kans op bodemverontreiniging tot een minimum te herleiden. Elke gekeurde tankinstallatie besch...

calender01-10-2011 lees meer

Keuringsattest elektrische installatie

Verplicht bij de verkoop van woningen met een installatie ouder dan 1981.

Zonder dit attest mag de verkoop niet plaa...

calender01-10-2011 lees meer

Goederen in mede-eigendom (Wet Mede-eigendom 2010)

Voor goederen in mede-eigendom (zoals appartementen) dienen er een aantal specifieke documenten opgevraagd te worden bij de syndicus. Dit MOET g...

calender01-10-2011 lees meer

Notariële akte of eigendomstittel

Aan de hand van deze documenten kan men de juiste oppervlakte en eventuele erfdienstbaarheden die betrekking hebben op het eigendom nagaan.

...

calender01-10-2011 lees meer

Kadastraal uittreksel en kadastraal plan

Deze documenten laten toe om de oppervlakte, kadastrale benaming en het kadastraal inkomen na te gaan.

...

calender01-10-2011 lees meer

Meerwaardebelasting


Woning


Indien u uw woning binnen de vijf jaar na aankoop opnieuw verkoopt, zal u een meerwaardebelasting moeten ...

calender01-10-2011 lees meer

"Onroerend goed in België : AAA +++"

Standard & Poor's, Moodys, ... tot voor enkele maanden had ik daar nog nooit van gehoord en nu kleuren deze kredietbeoordelaars elke dag...

calender14-09-2011 lees meer

Bijzondere informatieplicht

Afhankelijk van de gemeente waarin de woning gelegen is, geldt de bijzondere informatieplicht. Dat houdt in dat er in alle beschrijvingen en adv...

calender06-09-2011 lees meer

Wat als een koper zich bedenkt na ondertekening van een compromis?

Bij de onderhandse verkoop van een onroerend goed wordt er meestal een verkoopovereenkomst opgesteld en enkele maanden later een notariële ...

calender21-08-2011 lees meer

Wat is een onderhandse verkoop?

Bij een onderhandse verkoop zoekt de verkoper of zijn vertegenwoordiger een koper voor het onroerende goed. De koper en verkoper sluiten een akk...

calender20-08-2011 lees meer

Wat is een kadastraal inkomen?

Een Kadastraal Inkomen is een fictief inkomen dat gebaseerd is op het gemiddeld normaal netto-inkomen dat een onroerend goed aan de eigenaar zou...

calender20-08-2011 lees meer

Vaststelling van het kadastraal inkomen

Bij een nieuwbouw of een verbouwing (vergroting, samenvoeging of splitsing), moet het plaatselijke controlekantoor van het Kadaster verwittigd w...

calender20-08-2011 lees meer

Wat is een onroerende voorheffing

De Onroerende Voorheffing is een jaarlijkse belasting op onroerende goederen.

Ze wordt berekend aan de hand van het geïndexeerd ...

calender19-08-2011 lees meer

Wat zijn registratierechten

In Vlaanderen betaalt men bij de aankoop van een onroerend goed 10% registratierechten.

Registratierechten worden berekend op de over...

calender11-07-2011 lees meer

BTW regeling nieuwbouw

Sinds 1 januari 2011 moet men bij de aankoop van een nieuwbouw woning of appartement 21% in bepaalde gevallen BTW betalen op zowel de constructi...

calender22-05-2010 lees meer
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.