Vastgoed actualiteit

Eigenaars van buitenlands vastgoed moeten vanaf juni informatie verstrekken

Op basis van de informatie die de eigenaars verstrekken, gaat de fiscus een kadastraal inkomen aan buitenlands vastgoed toekennen.
Na meerdere veroordelingen door Europa wordt de ongelijke fiscale behandeling van Belgisch en buitenlands vastgoed weggewerkt. Vanaf het aanslagjaar 2022 wordt het kadastraal inkomen - naar analogie met Belgisch vastgoed - gebruikt om buitenlands vastgoed te belasten. Tot nog toe werd gewerkt met de huur(waarde).

Om dat te kunnen realiseren moet de fiscus van 150.000 panden van Belgen in het buitenland het kadastraal inkomen (ki) bepalen. Het wetsontwerp daarover werd vorige donderdag door de Kamer goedgekeurd.

Vanaf juni

Het kadastraal inkomen is geen echt inkomen, maar een fictief inkomen dat overeenstemt met het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen dat het onroerend goed zijn eigenaar zou opbrengen. Voor buitenlands vastgoed wordt dat bepaald op basis van informatie die de eigenaar aan de fiscus verstrekt.

Wie al voor 1 januari 2021 eigenaar was van vastgoed in het buitenland moet voorlopig nog niets doen. Pas vanaf juni kan de informatie worden ingediend via MyMinfin of via een formulier dat ter beschikking zal staan op onze website van de fiscus. Dat formulier kan ook per mail aangevraagd worden via foreigncad@minfin.fed.be of per brief aan de Administratie Opmetingen en Waarderingen, Koning Albert II laan 33, bus 55 te 1030 Brussel. De federale overheidsdienst Financiën zal u overigens zelf contacteren als u in uw laatste belastingaangifte buitenlands vastgoed hebt aangegeven.

Wie sinds 1 januari 2021 een onroerend goed heeft aangekocht in het buitenland moet spontaan binnen de vier maanden na de aankoop per mail of per brief een aangifteformulier aanvragen. Dat kan nu al.

Aangifte 2021

Het nieuwe kadastraal inkomen moet voor het eerst opgenomen worden in de belastingaangifte die in 2022 moet worden ingediend.

Voor de belastingaangifte die u dit jaar moet indienen, verandert er nog niets. U geeft uw vastgoed in het buitenland op dezelfde manier als de voorgaande jaren aan. Als u een buitenlands tweede verblijf zelf gebruikt, moet u volgens de letter van de wet de brutohuurwaarde aangeven. Dat zijn de huurinkomsten die u had kunnen opstrijken als u de woning het volledige jaar verhuurd had. Verhuurt u een woning in het buitenland, dan moet u altijd de daadwerkelijk ontvangen huur aangeven.

De fiscus aanvaardt wel dat u voor enkele landen het buitenlands equivalent van het Belgische kadastraal inkomen gebruikt. Dat is het geval voor Nederland (waardering onroerende zaken of WOZ-waarde), Frankrijk (base d’imposition), Spanje (valor cadastral) en Italië (rendita castral). Ligt de woning in een land dat geen equivalent van ons ki kent, dan mag 22,5 procent van de brutohuur(waarde) worden aangegeven.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.