Verkopen op lijfrente ?

Lijfrente. De verkoop van een onroerend goed op lijfrente is een verkoop waarbij de koopsom wordt gesplitst in enerzijds een voorschot en anderzijds een maandelijkse rente.
U kan een levenslang bewoonrecht of het vruchtgebruik behouden. Uiteraard zal het al dan niet toekennen van een vruchtgebruik ook het bedrag van de lijfrente beïnvloeden. De maandelijkse lijfrente berekenen is niet eenvoudig. Men dient rekening te houden met een aantal factoren. Voor de berekening is dan ook raadzaam om een lijfrente expert in te schakelen.
Momenteel is er een tendens om in de verkoopovereenkomst een maximum duur op te nemen.

Wie zijn de mensen die kiezen voor een verkoop op lijfrente:
-mensen zonder kinderen
-mensen die behoefte hebben aan een extra maandelijks inkomen
-mensen die een minder goede relatie hebben met hun erfgenamen

Voordelen verkoop op lijfrente voor verkoper:
- maandelijks inkomen krijgt een ‘boost’, vooral bij een laag pensioen is dat niet onbelangrijk
- men kan in zijn huis blijven wonen
- de rente is niet belastbaar
- de rente koppelt men aan de index
- u doet aan successieplanning
- de verkoper die het vruchtgebruik behoudt moet instaan voor alle gewone onderhouds-
herstellingen buiten de grove herstellingen.
- u wordt van rechtswege uit beschermt bij eventuele niet betaling.
- bij overlijden van één van de verkopers zal de maandelijkse rente in zijn geheel verder worden
uitbetaald aan de overlevende rentegenieter tot zijn overlijden of tot het verstrijken van de
bedongen maximumduurtijd.

Voordelen verkoop op lijfrente voor koper:
-de koper bouwt een patrimonium op, het eigen of dat van erfgenamen
-de koop is op krediet zonder tussenkomst van een kredietverstrekker
-de koper speculeert op wijzigingen woningmarkt (speculatie op een stijging van de
vastgoedwaarde die sneller dan de index, zoals de laatste jaren het geval was) en
sterftedatum.

Verkopen via SORENCO.
Bij vastgoedtransacties vallen de makelaarskosten normaal steeds ten laste
van de verkoper. Het is belangrijk om te weten dat dat bij een verkoop op lijfrente
omgekeerd is.

Een verkoop op lijfrente biedt vele mogelijkheden voor de eigenaar die bijkomende middelen wenst vrij te krijgen uit zijn onroerend goed. U schakelt daarom best een expert in verkoop op lijfrente in, zoals SORENCO.

SORENCO biedt een persoonlijke aanpak met kennis van zaken en oog voor uw persoonlijke situatie. Discretie en een begeleiding met resultaat staan daarbij voorop. U kan bovendien rekenen op jarenlange ervaring en een uitgebreid netwerk aan kandidaat-kopers. Dit garandeert u het beste resultaat!

Wenst u een vrijblijvende lijfrentesimulatie?

Verkoop op lijfrente? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.