Vastgoed actualiteit

Moet u als huurder een woonverzekering afsluiten?

Een woonverzekering of brandverzekering is niet alleen een must voor eigenaars. Ook als huurder hebt u er alle belang bij om zo’n polis af te sluiten.
Trouwens, veel huurcontracten verplichten de huurder daartoe. De verklaring is simpel: de huurder wordt verondersteld aansprakelijk te zijn voor de schade aan de huurwoning, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen. Om te vermijden dat een huurder opdraait voor de kosten moet hij een eigen brandpolis afsluiten.

Een eigen woon- of brandverzekering blijft ook nuttig als de eigenaar zo’n verzekering met ‘afstand van verhaal’ is aangegaan. Die clausule betekent dat de brandverzekering van de eigenaar zich niet tegen de huurder zal keren. De verzekering van de eigenaar dekt met andere woorden de aansprakelijkheid van de huurder tegenover de eigenaar. Maar daarmee zijn niet alle huurdersrisico’s ingedekt. Een eigen polis is een must als een huurder zijn meubelen en inboedel wil beschermen tegen brand of diefstal. Ook de aansprakelijkheid tegenover derden - zoals buren - is niet gedekt door de polis van de eigenaar. Zonder eigen verzekering zal een huurder misschien moeten opdraaien voor de schade wanneer een brand in zijn flat overslaat naar het appartement van de buren.

De verzekering voor een huurder ziet er wel anders uit: de verzekeraar zal de schade niet vaststellen op basis van de nieuwwaarde, maar op basis van de werkelijke waarde: de nieuwwaarde verminderd met de slijtage. Een huurder is immers alleen aansprakelijk tegenover zijn huisbaas voor de werkelijke waarde van de woning.

Hoeveel kost het?

De gemiddelde premievoet voor een woningverzekering voor een huurder ligt bijna de helft lager dan voor een eigenaar. Dat komt onder meer omdat voor de huurdersaansprakelijkheid geen waarborg natuurrampen geldt.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.