Vastgoed actualiteit

Nieuwe regels voor huren en verhuren

Wie een woning huurt of verhuurt, zal vanaf 1 januari 2019 het nieuwe Vlaamse huurdecreet moeten volgen.
Wie een woning huurt of verhuurt, zal vanaf 1 januari 2019 het nieuwe Vlaamse huurdecreet moeten volgen.

Vanaf 1 januari 2019 treedt het nieuwe Vlaamse huurdecreet in werking. Dat moet een beter evenwicht creëren tussen het huurrendement voor de verhuurder en een betaalbare woonzekerheid voor de huurder. De nieuwe regels gelden voor schriftelijke huurovereenkomsten voor woningen die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten. Voor bestaande contracten blijven de vroegere regels van kracht.

Wat zijn de krachtlijnen van het nieuwe huurdecreet?

1. Totale woonkosten

De huurprijs kan bij het begin van een huurovereenkomst vrij worden bepaald, maar tijdens de looptijd is alleen een jaarlijkse indexering mogelijk. Een uitzondering op die regel kan alleen als de verhuurder energiebesparende investeringen doet, zoals zonnepanelen plaatsen of de spouwmuur isoleren.

Om de kandidaat-huurder een correct beeld te geven van de totale woonkosten moet de huurovereenkomst niet alleen de huurprijs vermelden, maar ook alle kosten die de verhuurder aanrekent, met uitzondering van de variabele kosten (zoals voor water- en energieverbruik).

2. Drie maanden huurwaarborg

Om de verhuurder beter te beschermen tegen huurschade en wanbetaling wordt de maximale huurwaarborg opgetrokken van twee naar drie maanden huur. Huurders die het moeilijk hebben om de huurwaarborg op te hoesten, zullen bij het Vlaams Woningfonds een renteloze lening kunnen aangaan.

3. Negenjarig contract blijft de regel

Om de woonzekerheid voor huurders te bevorderen blijft een huurovereenkomst van negen jaar de regel. Zowel de huurder als de verhuurder kan het contract aan het einde van die periode beëindigen. Zegt geen van beiden het contract op, dan wordt het contract met periodes van drie jaar verlengd.De verhuurder kan het contract alleen te allen tijde opzeggen als hij of zij zelf in het pand gaat wonen. Een opzegging ten voordele van de huwelijks- of wettelijk samenwonende partner of van familieleden kan pas als de huurder er drie jaar woont. De opzeggingsmogelijkheden voor grondige renovatiewerken worden wel versoepeld.

4. Kortlopend contract opzeggen kan

De huurder kan op elk tijdstip een kortlopend contract beëindigen, tenminste als hij of zij een opzeggingstermijn van drie maanden naleeft. Afhankelijk van het jaar waarin de huur eindigt, is een vergoeding van 1,5, 1 of 0,5 maanden huur verschuldigd. Een verhuurder kan nooit vroegtijdig opzeggen.

Het huurcontract eindigt op de einddatum als ofwel de huurder ofwel de verhuurder dat contract ten minste drie maanden op voorhand opzegt. Gebeurt dat niet, dan wordt het contract omgezet in een woninghuur van negen jaar.

5. Minimale woonkwaliteit

De verhuurder moet er bij de aanvang van de huur op toezien dat de woning aan minimale kwaliteitsnormen voldoet. Een uitzondering op die regel is de renovatiehuurovereenkomst. Daarbij wordt overeengekomen dat de huurder een aantal werken zal uitvoeren, doorgaans in ruil voor een lagere huurprijs.

6. Verdeling van herstellingen

De gebruikskosten - zoals voor de lift of het onderhoud van de gemeenschappelijke delen - zijn ten laste van de huurder. Hij moet ook instaan voor kleine, dagelijkse herstellingen of schade die hij heeft veroorzaakt. De Vlaamse regering zal een lijst van kleine herstellingen opstellen die ten laste zijn van de huurder. De verhuurder moet sowieso de onderhouds- en herstellingskosten door ouderdom en overmacht dragen.

7. Verzekering tegen brand- én waterschade verplicht

Zowel huurders als verhuurders moeten zich verplicht verzekeren tegen brand- én waterschade. Een huurder kan een eigen aansprakelijkheidsverzekering aangaan of in de verzekering van de verhuurder een ‘clausule van afstand van verhaal’ ten aanzien van de huurder laten opnemen.

8. Specifieke regels voor studenten

Voor het eerst komt er een wettelijk kader voor de verhuur van studentenwoningen. De huurprijs moet alle kosten en lasten omvatten, met uitzondering van water, energie, internet en telefoon. Als een verhuurder opeenvolgende contracten sluit met eenzelfde student voor eenzelfde woning, mag de huurprijs alleen worden geïndexeerd. De huurwaarborg voor studenten blijft beperkt tot twee maanden huur. Een verhuurder kan een studentenhuur niet vroegtijdig opzeggen, een student kan dat wel in specifieke situaties.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.