Vastgoed actualiteit

Registratierechten voor eigen woning naar 7 procent

Wie binnenkort een gezinswoning koopt, zal daar 7 procent registratierechten op moeten betalen. Wie een bescheiden woning koopt of energiezuinig renoveert, krijgt een extra korting.
De Vlaamse regering zat vrijdag samen voor de laatste ministerraad voor de kerstvakantie. De vergadering ging de nacht in. Een van de heikele dossiers was de hervorming van de registratierechten die boven op de aankoopsom van een huis of appartement komen.
Het huidige tarief in Vlaanderen was tot nu 10 procent van de aankoopsom - het zogenaamde groot beschrijf. Voor de aankoop van een 'bescheiden' woning gold een verminderd tarief van 5 procent of klein beschrijf. De basis voor dat klein of groot beschrijf was het kadastraal inkomen, maar dat is al sinds 1974 niet meer geactualiseerd.

Tommelein voor één tarief

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) maakte eerder in De Tijd al duidelijk dat hij naar één tarief wilde dat niet meer afhankelijk is van het kadastraal inkomen, maar van de aankoopprijs. Dat tarief zou volgens hem best rond 6 à 7 procent bedragen.
De vraag luidde hoe je die hervorming sociaal genoeg maakte. De regering wilde vooral vermijden dat ze nadelig was voor wie een eerste, bescheiden woning koopt.

Naar 7 procent

Uiteindelijk kwamen de Vlaamse ministers afgelopen nacht overeen dat wie voortaan een gezinswoning koopt daar 7 procent registratierechten op moet betalen. 'Het moet gaan om je enige woning en je moet er binnen de twee jaar intrekken', luidt het.
Wie een bescheiden woning koopt, en dus niet meer dan 200.000 euro betaalt, krijgt een korting van 5.600 euro (op de eerste schijf van 80.000 euro betaalt de koper geen registratierechten).
Voor woningen of appartementen in de kernsteden of de Vlaamse rand, geldt de korting tot een aankoopbedrag van 220.000 euro. Voor elke volgende woning of ander vastgoed verandert er niets. Daarop betaalt de koper het gewone tarief van 10 procent registratierechten.

Renovatie

Ook wie grondig renoveert, krijgt een extra korting. Dat was een vraag van Tommelein, die ook bevoegd is voor Energie.
Wie binnen de vijf jaar na de aankoop een energetische renovatie uitvoert, betaalt slechts zes procent registratierechten en krijgt een extra vrijstelling van 4.800 euro als het om een bescheiden woning gaat.
Wie binnen de vijf jaar die ingrijpende renovatie niet doet, moet de korting terugbetalen.

Scheiding

Een ander heet hangijzer was de 'meeneembaarheid', waarbij kopers een deel van de registratiebelasting die ze op hun vorige woning hebben betaald, kunnen aftrekken van de belasting op een volgende gekochte woning. Vooral de N-VA hamerde erop dat die meeneembaarheid behouden zou blijven.

De partij haalde haar slag thuis: de 'meeneembaarheid' blijft overeind. Het plafond van dat bedrag blijft behouden op 12.500 euro. 'De registratierechten mogen geen rem zijn op de arbeidsmobiliteit in Vlaanderen', aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). 'Het mag ook geen straf zijn voor koppels die uit elkaar gaan. Daarom vinden we het belangrijk dit systeem te behouden.'

Nieuw is wel dat dat plafond voortaan wordt geïndexeerd. Die indexatie dringt zich volgens de Vlaamse regering op 'omdat het huidige plafond in 2002 is ingevoerd en sindsdien niet meer is aangepast'.
De hervorming gaat nu voor advies naar de Woonraad, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Raad van State. Het nieuwe systeem zou nog voor de zomer van kracht worden.Barbara Moens, Redactrice Politiek

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.