Vastgoed actualiteit

Strengere reglementering omtrent stookolieketels

Omdat stookolie één van de meest vervuilende fossiele energiebronnen is, moet het gebruik ervan worden afgebouwd. Daarom zal er een strengere reglementering gelden vanaf 2022. Wat houden deze regels juist in?
Omdat stookolie één van de meest vervuilende fossiele energiebronnen is, moet het gebruik ervan worden afgebouwd. Daarom zal er een strengere reglementering gelden vanaf 2022. Wat houden deze regels juist in?

Voor bestaande gebouwen geldt vanaf 1 januari 2022 het volgende: wanneer er in uw straat een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is, is het niet toegestaan een stookolieketel te installeren ter vervanging van uw oude CV-ketel. Het is wel mogelijk om kleine herstellingen zoals het vervangen van individuele onderdelen, te doen aan de bestaande stookolie-installatie.

Bij nieuwbouw gebouwen of gebouwen waarbij een ingrijpende energetische renovatie wordt uitgevoerd, is bij bouwvergunningsaanvragen vanaf volgend jaar een stookolieketel helemaal geen optie meer. De ketels mogen niet meer wordt geplaatst, zelfs als er geen mogelijkheid is tot aansluiting op het aardgasnet!

In het decreet wordt er ook een realisatie van een databank energieproductie voorzien. Hierin kan de gebruikte hoofdverwarming per gebouw worden opgezocht. Wordt er toch een stookolie-installatie geplaatst waar het niet is toegestaan? Een administratieve geldstraf van €3000 kan worden opgelegd, vermeerderd met €2000 per individuele gebouweenheid in het complex.
  • Artikel delen
Bron: Sorenco

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.