Vastgoed actualiteit

Uw vastgoedmakelaar digitaliseert

Binnenkort krijgt u van uw vastgoedmakelaar niet alleen de sleutel van uw nieuwe woonst, maar geeft hij u ook een digitale sleutel voor de toegang tot uw persoonlijk vastgoeddossier. De vastgoedmakelaars werken ook aan een tool die discriminatie op huurmar
Binnenkort krijgt u van uw vastgoedmakelaar niet alleen de sleutel van uw nieuwe woonst, maar geeft hij u ook een digitale sleutel voor de toegang tot uw persoonlijk vastgoeddossier. De vastgoedmakelaars werken ook aan een tool die discriminatie op huurmarkt moet bemoeilijken.

"Minder bricks, meer clicks, dat is de toekomst van de vastgoedmakelaars", zegt Kristophe Thijs, communicatiedirecteur bij de makelaarsvereniging CIB. Drie jaar geleden nodigde CIB de internetpionier Jo Caudron uit als keynotespreker op haar jaarlijkse congres. Caudron schetste een beeld van de mogelijkheden en uitdagingen van digitalisering voor de vastgoedsector. "We hebben vervolgens de daad bij het woord gevoegd", zegt Kristophe Thijs. "We zijn met Jo Caudron en zijn bedrijf Duval Union om de tafel gaan zitten om op het terrein ook concrete stappen te zetten. We hebben enkele digitale werven gedefinieerd en opgestart."

RealSmart

De eerste werf die wordt opgeleverd is RealSmart. "RealSmart is een digitaal platform dat de verkoop en verhuur van woningen voor een groot deel automatiseert", verduidelijkt Stephan De Witte, manager businessoperations bij CIB. "Een vastgoedtransactie is de jongste jaren complexer geworden. Er moeten steeds meer documenten, attesten en certificaten worden verzameld. Met RealSmart wordt dat proces grotendeels geautomatiseerd. Concreet: een makelaar geeft het adres of het perceelnummer in. Op basis daarvan start RealSmart een batterij van bewerkingen op waardoor de opvragingen bij de publieke bronnen automatisch gebeuren. Al die informatie komt dan terecht in een digitaal dossier.

" Na de samenstelling van het dossier kan de vastgoedmakelaar zich concentreren op zijn commerciële taken, zoals de marketing van het pand en de huisbezoeken. In dat deel van het makelaarswerk komt RealSmart niet tussenbeide. Als de transactie plaatsvindt, komt RealSmart weer in beeld. "Bij de voorbereiding van een transactie moet de makelaar opnieuw een heleboel dossierstukken samenbrengen om dan uiteindelijk de compromis te kunnen opmaken", vervolgt Stephan De Witte. "Ook dat proces zal met RealSmart grotendeels automatisch gebeuren. Via slimme modeldocumenten zet RealSmart al die gegevens en dossierstukken om in een voorbereide compromis. Die is voor 80 tot 90 procent afgewerkt. De makelaar zal alleen nog enkele kleine zaken moeten personaliseren, schrappen of toevoegen.

" Franky Deleu, de CEO van Oris, de digitale poot van het CIB, benadrukt dat ook de consument baat zal hebben bij RealSmart: "Elke persoon die betrokken is bij een vastgoedtransactie - koper, verkoper, huurder of verhuurder - krijgt een digitale sleutel waarmee hij zijn dossier met alle documenten kan raadplegen en opvolgen. En ook voor de consument voorzien we in een stukje automatisatie. Zo wordt het via e-signing mogelijk een aantal documenten digitaal te ondertekenen. De mensen moeten dus niet telkens naar het vastgoedkantoor om gewoon een handtekening te zetten. We kunnen ook andere partners, zoals de telecombedrijven, de energieleveranciers, de notarissen enzovoort betrekken bij het platform." Kristophe Thijs wijst er nog op dat het platform ook zal worden gebruikt om de markttransparantie te verbeteren. "Op basis van info uit de EPC-attesten zullen we bijvoorbeeld de gemiddelde EPC-waarde van woningen kunnen berekenen. En uit de informatie van de compromissen zullen we, zoals de notarissen, ook prijsstatistieken kunnen distilleren."

Paspoort voor kandidaat-huurders

Een andere digitale werf die in de loop van volgend jaar klaar zal zijn, is de digitalisering van de verhuurtransacties. De vastgoedmakelaars hopen daarmee een oplossing aan te reiken voor het discriminatieprobleem op de huurmarkt. Het uitgangspunt is dat de kandidaat-huurder eenmalig een persoonlijk profiel aanmaakt, waarvan de informatie gedeeltelijk wordt geanonimiseerd. "Bij het persoonlijk profiel hoort ook een digitale sleutel", licht Kristophe Thijs toe. "Via zijn digitale sleutel geeft de kandidaat-huurder toegang aan de makelaar of aan een portaalsite om op basis van objectieve criteria een matching te doen van zijn profiel met het woningaanbod. De consument bepaalt zelf hoeveel en welke informatie hij deelt, maar het spreekt voor zich dat hoe meer info hij aanreikt, hoe beter de matching zal zijn." "Het platform zal ook de drempel naar de private huurmarkt verlagen", vult Stephan De Witte aan. "Door het meertalig aan te bieden, kan je taaldrempels wegnemen. En de digitalisering maakt het voor bijvoorbeeld sociaal assistenten ook makkelijker hun cliënten bij te staan bij hun zoektocht op de verhuurmarkt."

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.