Vastgoed actualiteit

Wat als gehuwden sterven zonder iets te regelen?

Kunnen we nog een ‘langst leeft al heeft’-clausule laten invoegen?
We zijn in 1980 gehuwd onder het gemeenschappelijk stelsel, zonder verdere clausules. Ik weet dat vorig jaar de wetgeving rond huwelijken is gewijzigd, maar geldt die nieuwe wet ook voor ons? Hoe zit het met het vruchtgebruik en de blote eigendom mocht één van ons overlijden? Kunnen we nog een ‘langst leeft al heeft’-clausule laten invoegen?

Voor een koppel dat gehuwd is in 1980 zonder huwelijkscontract geldt het wettelijk stelsel, dus een gemeenschap van aanwinsten’, zegt Bart Verdickt, advocaat bij Laga. ‘De hervorming van het huwelijksvermogensrecht in 2018 verandert daar niets aan. U blijft gehuwd onder een gemeenschapsstelsel.

’In essentie bestaat er in een gemeenschapsstelsel het eigen vermogen van elke partner en een gemeenschappelijk vermogen. Alle bezittingen van voor het huwelijk en alle schenkingen en erfenissen ontvangen tijdens het huwelijk blijven eigen bezittingen van elke partner. De beroepsinkomsten en de inkomsten van eigen goederen ontvangen tijdens het huwelijk behoren tot het gemeenschappelijk vermogen.

‘Als het koppel niets geregeld heeft in het huwelijkscontract en ook geen andere regelingen zoals een testament heeft voorzien, dan vindt de verdeling bij overlijden van één van de echtgenoten plaats volgens de wettelijke regels’, legt Verdickt uit. ‘Die verdeling verschilt naargelang de overleden partner al dan niet kinderen nalaat.

’Als de overleden partner kinderen heeft, behoudt de langstlevende zijn of haar helft van het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom en verkrijgt het vruchtgebruik op de andere helft van het gemeenschappelijk vermogen, alsook het vruchtgebruik op het eigen vermogen van de overleden partner. ‘Als er geen kinderen zijn, hangt de verdeling af van de andere erfgenamen’, zegt Verdickt. Als er ouders, broers, zussen of afstammelingen van dezen zijn, verkrijgt de langstlevende het gehele gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom en het vruchtgebruik op het eigen vermogen van de overleden partner. Zijn er alleen verdere familieleden, dan krijgt de langstlevende echtgenoot de volle eigendom van zowel het gehele gemeenschappelijk vermogen als het eigen vermogen.

Het is nog steeds mogelijk om een andere verdeling van het gemeenschappelijk te voorzien krachtens een huwelijkscontract, zoals bijvoorbeeld een ‘langst-leeft-al-heeft’-beding.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.