Vastgoed actualiteit

Woont u in een energieverslindend huis?

Een nieuw label geeft voortaan aan hoe energiezuinig of energieverslindend uw woning is. Naar analogie met elektrische huishoudtoestellen gaat dat van A+ tot F. Dat is niet de enige nieuwigheid als u een energieprestatiecertificaat (EPC) laat opmaken.
Het energieprestatiecertificaat (EPC) geeft weer hoe energiezuinig uw woning is. Dat wordt uitgedrukt in een cijfer. Hoe lager die score, hoe beter.

Het EPC is al tien jaar verplicht voor woningen die te koop of te huur worden aangeboden, maar sinds januari ziet het er wat anders uit. De Vlaamse overheid wil dat woningen energiezuiniger worden. Tegen 2050 zou elke Vlaamse woning even energiezuinig moeten zijn als een huis dat vandaag gebouwd wordt. Dat komt overeen met een energiescore van maximaal 100 kilowattuur/m² jaar. Het energieverbruik van een woning wordt dus berekend op jaarbasis per vierkante meter vloeroppervlakte. Die score is goed voor een A-label. Let wel: het is geen verplichting, wel een doelstelling.

Dat er nog heel wat werk aan de winkel is, valt af te leiden uit de energieprestatiecertificaten die de voorbije jaren werden opgemaakt. ‘Dat zijn er inmiddels al ruim 1 miljoen’, zegt Geert Flipts van het Vlaams Energieagentschap. Daaruit blijkt dat maar 2 procent van de woningen voldoet aan de Vlaamse doelstelling, en dus een A-label heeft. Zowat 4 op de 10 woningen (41%) presteert ondermaats op het vlak van energie, en heeft een F-label. Voor appartementen is de situatie iets gunstiger, omdat ze compacter zijn.

Om de energiezuinigheid van woningen beter te kunnen vergelijken en de Vlaming aan te zetten zijn woning energiezuiniger te maken, kreeg het EPC een facelift.

Energieprestatiecertificaten die sinds begin dit jaar opgemaakt worden, vermelden niet alleen de energiescore van de woning, maar plakken er ook een label op. Dat gaat van A+ tot F. Of van zeer goed tot bar slecht. Aan de letters hangt ook een kleur vast (van groen over geel en oranje tot rood), zodat u in een oogopslag ziet of uw woning al dan niet energiezuinig is.

Hogere verkoopprijs

Kandidaat-huurders en -kopers hechten steeds meer belang aan de energiezuinigheid van een woning. ‘Een beter EPC leidt tot een betere verkoopwaarde’, weet Flipts. ‘Uit onderzoek blijkt dat woningen met een B-label de afgelopen tien jaar tot 10 procent duurder zijn verkocht dan woningen met een E-label, die minder energiezuinig zijn. Het nieuwe EPC zal die impact in de toekomst vermoedelijk nog versterken. Hoe beter de woning presteert, hoe minder renovatieaanbevelingen en bijhorende investeringskosten het EPC vermeldt.’

Want dat is ook nieuw: behalve het label worden in het vernieuwde EPC meer concrete aanbevelingen gedaan om uw woning energiezuiniger te maken. Dat gaat bijvoorbeeld over het plaatsen van (bijkomende) isolatie, nieuwe ramen of het installeren van een zonneboiler of zonnepanelen. ‘Er bestaat geen algemeen stappenplan om bijvoorbeeld van een D- naar een A-label te gaan. Toch zijn er een aantal vuistregels, zoals goed isoleren, kiezen voor zonne-energiesystemen en energie-efficiënte verwarmingstechnieken’, aldus Flipts.Woont u in een eengezinswoning, dan vermeldt het EPC voortaan ook hoeveel die investeringen u naar schatting zullen kosten. Voor appartementen wordt geen kostenraming gemaakt.

Het advies en de kostenramingen worden automatisch gegenereerd. Het gaat dus niet om schattingen van de energiedeskundige. Die kan het advies en de prijzen op het EPC niet aanpassen, verwijderen of van volgorde veranderen. Weet ook dat de prijzen die op het EPC worden vermeld een indicatief gemiddelde zijn, dat automatisch berekend wordt en afgerond op 500 euro. Het kan dus afwijken van de offertes die u door een aannemer laat opmaken.

De prijsindicaties houden ook geen rekening met eventuele premies, maar zijn wel inclusief 6 procent btw. De software die de berekeningen maakt, hanteert voor de afwerkingsmaterialen een gemiddelde prijsklasse.

10 jaar geldig

Dat het EPC in een nieuw jasje steekt, betekent niet dat wie al zo’n energieprestatiecertificaat liet opmaken dat nu opnieuw moet doen. Een EPC blijft 10 jaar geldig. Het wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige. Een precieze kostprijs geven, is moeilijk. ‘De prijzen voor de opmaak van een EPC liggen niet vast, en zijn sterk afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de woning’, aldus Geerts. Doorgaans moet u voor een appartement rekenen op 100 à 150 euro, en voor een eengezinswoning op 150 à 200 euro.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.