Vastgoed actualiteit

Asbestinventarisattest wordt verplicht voor woningen van voor 2001

Dat asbest in nieuwbouwwoningen verboden is, is momenteel al wel algemeen geweten. Maar woningen die gebouwd zijn voor 2001 moeten binnenkort bij de verkoop ervan een extra document laten opstellen om aan te geven of de woning asbestveilig is.
Wat is asbest en wat zijn de gevolgen?
Asbest is een natuurlijk product, bestaande uit mineralen met taaie, onbrandbare vezels en was vroeger heel populair omdat het gezien werd als een wonderstof aangezien het slijtvast, isolerend, brandwerend en goedkoop is. Maar sinds 1945 is het gebruik van asbest in de bouwsector verboden omdat het inademen van deze vezels gevaarlijk is. Dit kan enkel voorkomen indien het asbest loskomen, als in gebonden toestand zit, is er eigenlijk geen gevaar. Maar aangezien het zo riskant is dat het loskomt met kans op ziektes zoals borstvlies- of buikvlieskanker, longkanker en strottenhoofdkanker werd het gebruik van asbest al snel verboden. Nog steeds worden er jaarlijks slachtoffers gemaakt door asbest en sterven er nog altijd mensen door asbestvergifting. Asbest komt nog vaak voor in golfplaten en de gipsisolatie rond verwarmingsbuizen.

Asbestinventarisattest
Sinds eind maart is er een decreet goedgekeurd door het Vlaams Parlement over de invoering van het asbestinventarisattest. Hiervoor was dit enkel een verplichting voor werkgevers, meer bepaald voor ruimtes waarin werknemers aanwezig zijn. Maar door dit decreet moet iedereen die hun woning wil verkopen zo’n attest laten samenstellen.
In Vlaanderen zit er momenteel nog ruim 2 miljoen ton asbest in gebouwen, dit houdt in dat dit nog in 70 tot 90% van de Vlaamse gebouwen ergens in het huis aanwezig is.
Daarom moet er binnenkort voor elk gebouw dat voor 2001 gebouwd is zo’n inventaris opgesteld worden indien men wenst om zijn woning te verkopen. Dit wordt afgeleverd door OVAM nadat een erkende deskundige hiervoor een correcte asbestinventaris geregistreerd heeft in een databank. Het is de taak van de notaris om ervoor te zorgen dat dit attest mee afgeleverd wordt bij het tekenen van de verkoopakte. Vanaf 2022 worden deze attesten opgenomen in de digitale woningpas, dit is paspoort dat alle overheidsinformatie over uw woning bijhoudt. Dit digitaal paspoort is nog maar recent gelanceerd.
De bedoeling is dat deze verplichting dit jaar nog officieel gemaakt zal worden, er moet alleen nog gewacht worden op de uitvoeringsbesluiten. Maar voordat deze besluiten afgeleverd kunnen worden, moet het eerst goedgekeurd worden door de regering en daarna nog een akkoord krijgen van de Raad van State en dit proces kan enkele maanden duren. Daarnaast moeten er tegen dan ook genoeg gecertificeerde asbestdeskundigen zijn opgeleid maar zo’n erkenning bestaat momenteel nog niet. Dergelijke certificatie instellingen moeten erkend worden door OVAM, die ook instaat voor de opleiding van deskundigen. Daarnaast voorziet de Vlaamse regering ook middelen om de asbestverwijdering te kunnen versnellen

Prijs asbesinvetarisattest
Het laten samenstellen van een dergelijk attest vergt een grondige inspectie van het gebouw. Een deskundige moet de plannen en de bouwinformatie van het desbetreffende pand bestuderen en ter plekke stalen nemen die in het lab onderzocht moeten worden. Op deze manier kan men onderzoeken of er asbest aanwezig is, in welke toestand het aanwezig is en binnen welke termijn het verwijdert moet worden.
OVAM levert dan na het onderzoek zo’n asbestinventarisattest af. De richtprijs van zo’n attest wordt geschat rond de 350 euro, deze kosten zijn voor de verkoper.
Tegen 2040 moeten openbare gebouwen volledig asbestveilig zijn, particuliere gebouwen zijn hier nog niet toe verplicht. Een asbestinventarisattest informeert enkel naar de aanwezigheid van asbest in de woning, hierin staat ook een eerste indicatie over wat de verwijdering hiervan gaat kosten.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.