Vastgoed actualiteit

Verzekering accidenteel overlijden van de koper

Het aankopen van een woning heeft een redelijk langdurig proces, waardoor het zou kunnen gebeuren dat de koper komt te overlijden door een ongeval. Gelukkig is er hiervoor een speciale verzekering genaamd ‘accidenteel overlijden’.
Deze verzekering biedt bescherming indien de koper voor de ondertekening van de authentieke akte overlijdt door een ongeval. De verkoopovereenkomst moet namelijk verplicht worden overgenomen door de erfgenamen in dergelijk geval en zij moeten dus de overeenkomst ondertekenen.

Ontbinding verkoop van rechtswege

In dergelijk geval is het wel mogelijk dat de erfgenamen de verkoopovereenkomst minnelijk ontbinden. Echter kan de verkoper dit weigeren aangezien hij gedwongen wordt om te wachten met het opnieuw verkopen tot na het einde van de rechtsprocedure. Daarnaast riskeren de erfgenamen om het door de overleden koper gestorte voorschot te verliezen. Daarom is deze verzekering ontstaan die dit soort problemen kan helpen voorkomen.

Kenmerken van de verzekering

Het is slechts mogelijk om deze verzekering te gebruiken indien de koper door een plots en ongewild ongeval overlijdt. Ook enkel wanneer de koper een natuurlijk persoon is, vennootschappen komen dus niet in aanmerking voor deze verzekering. Daarnaast bedraagt het verzekerd kapitaal tot maximaal 90% van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten, rechten en erelonen van de overdracht. Het te ontvangen bedrag kan nooit hoger zijn dan 250.000 euro.
De gedekte termijn bedraagt maximaal 123 dagen en geldt vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst tot aan de ondertekening van de authentieke akte.

Voorwaarden

Het is enkel mogelijk om deze verzekering in te roepen indien de overeenkomst een hoofding van de vastgoedmakelaar of zijn stempel bevat, het ondertekend en gedagtekend is door beide partijen en er reeds een voorschot betaald is.

Inbegrepen bij Sorenco

Indien u koopt via Sorenco, is deze verzekering automatisch inbegrepen. In de verkoopovereenkomst die wij aanbieden, zit namelijk een standaard clausule over de verzekering in geval van overlijden bij ongeval van de kandidaat-koper. Hierin staan de hoofdkenmerken en de voorwaarden van deze verzekering vermeld, die bovenstaand in dit artikel zijn uitgelegd.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.