Vastgoed actualiteit

Bent u nu nog op tijd voordat de woonbonus wordt afgeschaft?

Vanaf 2020 wil de Vlaamse regering de woonbonus afschaffen. Dus voor wie nog wil genieten van dit fiscaal voordeel voor de gezinswoning, zal best nu nog een woning aankopen.
Mensen die op zoek zijn naar een woning hebben nog maar enkele weken de kans om te profiteren van de woonbonus aangezien de kredietakte voor 31 december 2019 getekend moet zijn om nog recht te hebben op deze bonus. De standaardprocedure voor de opmaak en afronding van de kredietakte duurt namelijk twee à drie maanden en december is al over drie maanden.

Woonbonus

Dit is een belastingvoordeel waar u van kunt genieten indien u voor het huis of appartement waar uw woont een hypothecaire lening bent aangegaan. Dankzij de woonbonus kunt u namelijk de betaalde intresten, kapitaalaflossingen en de premies voor uw schuldsaldoverzekering inbrengen in de belastingaangifte. Echter kan het totaal van deze bedragen maar tot een maximumbedrag van 1.520 euro ingebracht worden.

Indien u over geen ander vastgoed beschikt, dan is er nog een verhoging van 760 euro tijdens de eerste 10 jaar van de lening. Indien u in dit geval ook nog eens minstens 3 kinderen heeft, dan komt er nog een verhoging van 80 euro bij. Voor deze bedragen krijgt u een belastingvermindering van 40 procent. Dit zorgt voor een belastingvoordeel van in totaal 944 euro per belastingplichtige per jaar. Voor een koppel kan het totale voordeel gemakkelijk oplopen tot 30.000 euro, gespreid over de volledige looptijd van de lening.

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering

Vanaf 1 januari 2020 wil de Vlaamse regering de woonbonus afschaffen. Om dit te compenseren zullen de registratierechten voor de aankoop van een gezinswoning verlaagd worden van 7 procent naar 6 procent. Daarnaast moet men voor een grondige renovatie en het energiezuinig maken van de woning zelfs maar 5 procent registratierechten betalen. Hierdoor moet u bij de aankoop van de woning dus al minder belasting betalen. Desalniettemin, compenseert dit voordeel niet het volledige verlies van de woonbonus.

Voor de aankoop van een bouwgrond blijft u nog steeds 10 procent registratierechten betalen. Dit geldt ook voor de aankoop van investeringsvastgoed.

Huidige woonbonus

Indien u al een gezinswoning heeft en reeds van de woonbonus geniet, dan blijft dit gelden. U behoudt dus dit fiscaal voordeel.
Enkel voor diegene die nog op zoek zijn naar een woning en dus ook nog een lening moeten afsluiten, moeten hier snel mee zijn om nog mee te kunnen genieten van de woonbonus. Dit omdat er tussen het ondertekenen van de overeenkomst en het verlijden van de krediet- en aankoopakte altijd een aantal maanden zitten. Dit omdat er verschillende dingen onderzocht of uitgevoerd mogen worden voordat alle officieel ingeschreven kan worden op het registratiekantoor. De maximale termijn hiervan is 4 maanden maar vaak lukt het al binnen de twee à drie maanden.

Momenteel is het nog niet duidelijk wat de Vlaamse regering als uitgangspunt wil nemen; het ondertekenen van de overeenkomst van de woning of de datum van de kredietakte. Hierin zit namelijk wel een groot verschil.

Te laat

Het kan zijn dat u nu al te laat bent, aangezien het moeilijk in te schatten is hoe lang de notaris erover doet om alle informatie te verzamelen. Dit hangt af van de stand van zaken van de woning. Indien de notaris bijvoorbeeld een bodemattest en een stedenbouwkundig uittrekstel en een keuring van de elektrische installatie en het energieprestatiecertificaat moet ontvangen, kan dit nog 4 maanden duren. Daarom adviseert u zich dus best bij uw vastgoedmakelaar over wat er allemaal nog moet gebeuren voordat de akte van de woning die u wilt gaan kopen verlijdt kan worden indien u nog wilt kunnen genieten van de woonbonus.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.