Vastgoed actualiteit

Hervorming registratierechten gaat in vanaf juni

'Aangezien de Raad van State geen bezwaren maakt, zitten we op schema om de aankoopbelasting op gezinswoningen vanaf juni te verlagen naar 7 procent', zo zegt Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD).
Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse regering een hervorming van de registratierechten aan voor de aankoop van een gezinswoning. Het algemene tarief daalt van 10 naar 7 procent op de aankoopprijs. De bestaande regeling voor het klein beschrijf van 5 procent wordt afgeschaft, waardoor een deel van de woningen met een laag kadastraal inkomen zwaarder belast wordt.

Bedoeling is dat de nieuwe regeling er tegen de zomer is, zo werd eind vorig jaar meegedeeld. Maar de voorbije weken was over die timing ongerustheid gerezen. Ongerustheid die gevolgen kan hebben voor de vastgoedmarkt. Want in februari bleek al dat het aantal aankopen terugvalt. Mensen stellen hun aankoop uit omdat ze willen kunnen profiteren van het lagere tarief.

Die ongerustheid was onder andere ingegeven door de vraag of en in welke mate de Raad van State bezwaren zou maken tegen de nieuwe regeling. Dat advies is er nu. Het hoogste adviesorgaan blijkt geen fundamentele bezwaren te hebben, enkel technische vragen en hier en daar wat vragen voor verduidelijkingen.

'Nu dit advies binnen is, zullen we dit dossier zo snel mogelijk op de regeringstafel brengen en zitten we op schema om de hervorming te laten ingaan voor de zomer', verzekert de woordvoerster van Bart Tommelein. De minister zelf is optimistisch dat het haalbaar is om de hervorming te laten starten vanaf juni. 'De regering beseft ten volle dat het belangrijk is dat de overgangsperiode niet te lang duurt.'

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.