Vastgoed actualiteit

Grond is meer waard dan gebouwen erop

De waarde van de huizen van particulieren in België is lager dan die van de gronden waarop ze staan.Voor 2005 was dat nog omgekeerd.
De waarde van de huizen van particulieren in België is lager dan die van de gronden waarop ze staan.Voor 2005 was dat nog omgekeerd.

Het vastgoed, alle gronden en gebouwen, van alle particulieren in België werd in 2016 gewaardeerd op 1.412 miljard euro. Dat is zowat 3,3 keer zoveel als het Belgische bruto binnenlands product (bbp), het geheel van alle goederen en diensten die de Belgen op een jaar produceren. In 2005 was dat nog ‘slechts’ 866 miljard euro.

Sinds 2005 is de waarde van het Belgische vastgoed jaarlijks met gemiddeld 5,2 procent toegenomen. Dat is beduidend meer dan de inflatie.

De stijging van dat vastgoedvermogen is vrijwel uitsluitend toe te schrijven aan de evolutie van de prijzen, aangezien het volume aan vastgoed volgens het kadaster nagenoeg stabiel gebleven is.

De waarde van het particuliere vastgoed evolueerde van 278 procent van het bbp in 2005 naar 334 procent in 2016.

Voor het eerst berekende het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) de waarde van de gronden in België die eigendom zijn van particulieren. De waarde van de grond is sinds 2005 sneller gestegen (+74 procent) dan die van de bebouwing die erop staat (+49 procent).

Alle gronden zijn samen 863 miljard euro waard. Alle niet-bebouwde bouwgronden zijn samen slechts 44 miljard euro waard. De totale waarde van de bouwgronden is gestegen met 140 procent. Dat komt door erg sterke prijsstijgingen.

Het aandeel van grond bij residentiële bebouwing is sinds 2005 hoger dan de waarde van de woning erop. In 1995 was de waarde van de woningen (230 miljard euro) nog hoger dan de grond waar ze op waren gebouwd (129 miljard euro).

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.