Vastgoed actualiteit

Kan een bewoner van een pand een plaatsbezoek weigeren, gelet op de huidige coronamaatregelen?

Enkele leden werden de voorbije dagen geconfronteerd met bewoners die weigeren toegang te verlenen om een plaatsbezoek af te leggen.
Enkele leden werden de voorbije dagen geconfronteerd met bewoners die weigeren toegang te verlenen om een plaatsbezoek af te leggen. Het probleem komt minder voor indien de verkoper zelf nog in de woning woont, aangezien het in diens voordeel is om mee te werken aan de vlotte verkoop van het pand. Huurders blijken soms weerspanniger en nemen ook contact op met overheidsinstanties om hun gelijk proberen te halen. Indien het plaatsbezoek gebeurt met inachtname van de regels die hieromtrent zijn bepaald, dan hebben de huurders strikt gezien geen recht om de bezoeken te weigeren. Tenslotte is er op geen enkele wijze een verbod uitgesproken op het uitvoeren van een plaatsbezoek, op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften worden gevolgd.

Impact weigering op verhuurder/verkoper

Plaatsbezoeken zijn lang niet de enige professionele activiteit die soms moeten plaatsvinden in een pand dat bewoond is. Zo zal de huurder evenzeer een loodgieter, elektricien, … toegang moeten verschaffen wanneer deze bepaalde herstellingen of werken komt uitvoeren.

Wat plaatsbezoeken betreft, komt daar meestal bovenop dat in het huurcontract een bepaling is voorzien opdat de huurder in geval van verkoop of verhuur plaatsbezoeken moet gedogen. Meestal wordt daarbij een bepaald tijdsbestek vastgelegd. Zelfs wanneer dergelijke contractuele bepaling ontbreekt, wordt algemeen aanvaard dat de huurder zich niet zomaar kan beroepen op zijn recht op het ongestoord genot van het goed om elke medewerking aan een plaatsbezoek te weigeren, gezien de zware impact hiervan op de verhuurder/verkoper.

Voorschriften uit sectorgids cruciaal

Uiteraard moet wel de veiligheid van iedereen centraal staan. Net daarom zijn de voorschriften uit de sectorgids cruciaal. Wanneer blijkt dat het niet mogelijk is deze te respecteren, zal het plaatsbezoek inderdaad niet kunnen doorgaan. Dat zal echter slechts in een beperkt aantal situaties het geval zijn.

In casu mogen we van alle betrokkenen redelijkheid verwachten. Absolute weigering van de huurder tot medewerking aan elke vorm van plaatsbezoek is vanuit dit perspectief geen pragmatisch standpunt. Plaatsbezoeken kunnen volgens de geldende maatregelen als professionele activiteit doorgaan en dit conform de sectorgids op een zo veilig mogelijke wijze. De sector heeft daartoe alle mogelijke inspanningen verricht.

De sectorgids bevat gedetailleerde richtlijnen voor vastgoedprofessionals inzake bewoonde panden, alsook voor de bewoners van deze panden. Zo moet er over gewaakt worden dat de social distance regels (minstens 1,5m afstand) ten volle worden gerespecteerd. Aan bewoners moet bij voorkeur gevraagd worden om in de tuin, dan wel in één bepaalde ruimte te blijven tijdens het bezoek. Er moet ook gezorgd worden dat personen elkaar niet kruisen.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.