Vastgoed actualiteit

Kan ik eerder betaalde registratiebelasting recupereren

Ik heb onlangs een nieuwbouwappartement gekocht. Kan ik de registratiebelasting die ik voor mijn huidige woning betaalde nog ‘meenemen’ nu de registratiebelasting hervormd is, of niet? Bedoeling is om de huidige woning te verkopen.
In bepaalde gevallen kan u de registratiebelasting die u op een vorige woning hebt betaald ‘meenemen’. U kan die dan aftrekken van de verkooprechten die u op een volgende woning moet betalen. De hervorming van de registratierechten, die op 1 juni van start ging, heeft aan dat systeem van meeneembaarheid niets veranderd. De meeneembaarheid blijft behouden tot een maximumbedrag van 12.500 euro, dat voortaan wel geïndexeerd wordt.

Om van de meeneembaarheid te kunnen genieten, moet u wel aan een aantal voorwaarden volden.
- Zo moet zowel de eerste als de tweede woning (of bouwgrond) in het Vlaams Gewest liggen.
- Ook kunnen alleen natuurlijke personen van het voordeel genieten.
- Daarnaast moet u uw huidige gezinswoning erkopen. Dat kan zowel voor als na de aankoop van de nieuwe woonst gebeuren, maar binnen een termijn van twee jaar.

Als achteraf toch zou blijken dat de voorwaarden om van de meeneembaarheid te genieten niet zijn vervuld, zal u de teruggekregen registratiebelasting moeten terugbetalen, plus een boete van 20 procent. Die boete kan wel wegvallen als u overmacht kan aantonen.

Niet voor nieuwbouw

Wie een nieuwbouwwoning of -appartement koopt, betaalt evenwel geen registratiebelasting, maar valt onder het btw-stelsel. Toch betekent dat niet dat u niet van de meeneembaarheid kan genieten, legt notaris Carol Bohyn uit. ‘U zal meeneembaarheid kunnen genieten als u registratiebelasting moet betalen op de grondwaarde van de nieuwbouw. Dat is zo als er twee afzonderlijke verkopers zijn, namelijk één voor de grond (waarop dan 10% registratiebelasting moet wordt betaald) en één voor de constructie (waarop btw verschuldigd is).

Is er slechts één verkoper voor grond én constructie samen, dan zal u ook op de grond btw moeten betalen en kan u geen meeneembaarheid genieten.’

Alle details over de hervorming van de registratiebelasting in Vlaanderen, leest u op deze dossierpagina.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.