Vastgoed actualiteit

Meeneembaar bedrag registratiebelasting stijgt naar 13.000 euro

Wie van gezinswoning verandert, kan dit jaar meer registratiebelasting op de vorige aankoop aftrekken van de belasting op de jongste aankoop.
Het maximaal meeneembaar bedrag bleef de voorbije jaren onveranderd op 12.500 euro, maar stijgt in 2021 naar 13.000 euro.

Wie in Vlaanderen een bestaande woning koopt, betaalt daar registratierechten op. Het standaardtarief is 10 procent, maar voor de aankoop van een enige eigen woning is er een verlaagd tarief van 6 procent.

Kocht u eerder al een gezinswoning, dan kan u de betaalde registratierechten 'meenemen' bij een volgende aankoop. U moet dan wel aan enkele voorwaarden voldoen: zowel de eerste als de tweede woning (of bouwgrond) moet in het Vlaams Gewest liggen, u moet een natuurlijk persoon zijn en u moet uw huidige gezinswoning verkopen.

U kunt nooit meer registratierechten meenemen dan u betaalde. Dat meeneembaar bedrag is geplafonneerd, maar sinds 2019 wordt het plafond wel jaarlijks geïndexeerd. Toch bleef het meeneembaar bedrag de voorbije twee jaar onveranderd op 12.500 euro, omdat na de toepassing van de coëfficiënt (om de indexatie te berekenen) het nieuwe bedrag wordt afgerond op de lagere 500 euro.

Voor dit jaar bedraagt de coëfficiënt 1,0429. Vermenigvuldigd met 12.500 euro geeft dat 13.036 euro, of afgerond 13.000 euro.

Let wel: u kunt nooit meer registratierechten meenemen dan u betaalde. Stel dat u bij een vorige aankoop 12.000 euro registratiebelasting betaalde, dan is dat uw plafond.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.