Vastgoed actualiteit

Meeneembaarheid van de registratiebelasting

Wanneer u uw oude woning wenst te verkopen en een nieuwe woning wenst aan te kopen, is het mogelijk om de registratiebelasting die u betaald heeft op de oude woning te verrekenen of een deel ervan terug te krijgen, dit geldt niet voor het volledige bedrag
Wat houdt de meeneembaarheid in?
Wanneer u uw oude woning wenst te verkopen en een nieuwe woning wenst aan te kopen, is het mogelijk om de registratiebelasting die u betaald heeft op de oude woning te verrekenen of een deel ervan terug te krijgen, dit geldt niet voor het volledige bedrag maar tot een maximumbedrag van 12.500 euro in 2019. Dit plafondbedrag verschilt per jaar omdat het jaarlijks geïndexeerd wordt. Daarnaast is het logisch dat er nooit meer registratierechten meegenomen kunnen worden dan dat er betaald werden. Dus indien u minder dan 12.500 euro registratierechten betaald heeft bij u vorige woning, kunt u dus ook nooit 12.500 euro of meer meenemen of terugkrijgen.

Voorwaarden
De meeneembaarheid van registratiebelasting is enkel mogelijk indien u uw oude woning verkoopt en een nieuwe woning aankoopt. De volgorde hiervan is niet van belang, wel moet u rekening houden met het feit dat de oude woning binnen de 2 jaar verkocht moet worden, deze termijn start vanaf het verlijden van de authentieke akte.

Indien de oude woning verkocht wordt voordat de nieuwe woning aangekocht is, kunt u gelijk van de meeneembaarheid genieten en wordt de reeds betaalde registratiebelasting afgetrokken van de registratiebelasting die u moet betalen op de nieuwe woning. Wanneer de situatie andersom is, krijgt u de te veel betaalde belasting teruggestort, dit gebeurt via een verzoekschrift dat uw notaris moet indienen.

Daarnaast geldt de meeneembaarheid enkel op de registratiebelasting die u betaald heeft op uw eerste woning. De registratierechten die u betaalde op de aankoop van een garage of een tweede verblijf en woningen die u kreeg via een schenking of erfenis komen niet in aanmerking voor de meeneembaarheid. Registratierechten betaalt op bouwgronden kunnen wel verrekend worden bij de aankoop van een nieuwe bouwgrond.

Een andere voorwaarde is dat u minstens 18 maanden in de oude woning gewoond moet hebben voordat u deze verkoopt.

Daarnaast moeten beide woningen gelegen zijn in het Vlaams Gewest, aangezien het systeem van meeneembaarheid niet in Wallonië en Brussel geldt. In deze gewesten zijn er andere voordelen op de registratiebelasting. In Brussel bijvoorbeeld betaal je nooit registratiebelasting op de eerste schijf van 175.000 euro als de woning in totaal voor minder dan 500.000 euro aangekocht wordt.

Nieuwbouw
Indien u een nieuwbouwwoning of appartement aankoopt, kunt nog van de meeneembaarheid genieten als de grond onder het stelsel van de registratierechten valt. In dit geval betaalt u dus registratierechten op de grond en 21% btw op de nieuwbouwwoning. In dit geval heeft u ook langer de tijd om uw oude woning te verkopen, namelijk 5 jaar in de plaats van 2 jaar. Dit geldt ook voor aankoop op plan, aangezien het in dit geval langer duurt voordat u uw nieuwe woning kunt betrekken.

Voorbeeldsituatie
Indien u 13.000 euro registratierechten op uw oude woning betaald heeft en deze eerst verkoopt waarna u een nieuwe woning aankoopt waarop u 15.000 euro registratierechten moet betalen, kunt u 12.500 euro van de 13.000 euro registratierechten terugvorderen aangezien dit het maximumbedrag is en moet u dus nog 2.500 euro registratierechten betalen.
  • Artikel delen

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.