Vastgoed actualiteit

Tuinhuis plaatsen zonder vergunning? Het is mogelijk!

Wilt u nog snel voor de zomer een tuinhuis plaatsen om bijvoorbeeld uw tuinstoelen en barbecue set in op te bergen? Dat kan tegenwoordig gemakkelijk en zonder vergunning of meldingsplicht.
Wilt u nog snel voor de zomer een tuinhuis plaatsen om bijvoorbeeld uw tuinstoelen en barbecue set in op te bergen? Dat kan tegenwoordig gemakkelijk en zonder vergunning of meldingsplicht.

Sinds 1 december 2012 is er een nieuwe regelgeving omtrent vrijstaande bijgebouwen in de tuin. Hierdoor is het toegestaan om een bijgebouw in de zij- of achtertuin te plaatsen zonder een vergunning te moeten aanvragen of meldingsplicht te plaatsen indien er aan enkele voorwaarden wordt voldaan.

Eén van deze voorwaarde is dat de oppervlakte van het bijgebouw in totaal maximum 40 m² mag bedragen. Indien er al een ander bijgebouw aanwezig is, mag het totaal aantal vierkante meters van alle bijgebouwen samen niet meer dan 40m² bedragen. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld 2 bijgebouwen van allebei 40m² te bouwen. De hoogte van het bijgebouw is ook maar beperkt tot 3,5 meter.

Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de afstanden ten opzichte van de perceelsgrens. Deze afstanden houden in dat het gebouw op minstens 3 meter tussen de zijkant van de tuin en het bijgebouw moet staan en aan de achterkant van het perceel moet het gebouw op minstens 1 meter van de perceelgrens aan de achterkant geplaats worden. Daartegenover staat dat het tuinhuis niet verder dan 30 meter van het huis verwijdert mag liggen.

Deze vrijstelling is ook enkel mogelijk indien het bijgebouw niet strijdig is met de voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), een gemeentelijk uitvoeringsplan (RUP), stedenbouwkundige verordeningen of andere wetgevingen. Daarnaast moet u dit ook nagaan bij de gemeente, aangezien elke wijk haar eigen verkavelingsvoorwaarden heeft en dat dus niet elk type bijgebouw zomaar zonder vergunning of meldingsplicht gebouwd mag worden.

Het bijgebouw mag ook geen woonfunctie krijgen, dit houdt in dat u er geen keuken, badkamer en slaapkamer in mag plaatsen want anders is deze vrijstelling niet geldig en heeft u dus wel een vergunning nodig.

Voor het bouwen van een bijgebouw zonder vergunning heeft u niet noodzakelijk een architect nodig maar dan mag het tuinhuis geen constructieproblemen met zich meebrengen. Het is dus volledig mogelijk om zelf het bijgebouw te bouwen.

Tegenwoordig gebruikt men dergelijke bijgebouwen vaak om er zonnepanelen op te plaatsen, omdat dit goedkoper is en de zonnepanelen vaak beter tegenover de zon georiënteerd kunnen worden. In dergelijke geval is er geen nood aan een vergunning indien de panelen op een hellend dag geplaatst worden in het hellende dakvlak. Dierenhokken komen ook in aanmerking voor deze vrijstelling, mits ze aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Voor aangebouwde gebouwen zoals een garage zijn er andere regels, hiervoor is er altijd meldingsplicht. Maar een vergunning is niet noodzakelijk indien er geen ingrijpende constructieve ingrepen aan de gevel nodig zijn en als het aan bepaalde voorwaarden zoals oppervlakte, hoogte en ligging voldoet.
  • Artikel delen

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.