Vastgoed actualiteit

Meerwaardebelasting geërfd vastgoed

Stel dat ik in januari 2019 een onroerend goed heb geërfd en van plan ben deze eind 2020 te verkopen voor een hogere prijs dan vermeld in de successie. Is dan een meerwaardebelasting verschuldigd en kan ik kosten in mindering brengen?
Bij de verkoop van een geërfd onroerend goed is geen meerwaardebelasting verschuldigd.

Wel wordt bij een verkoop binnen twee jaar extra erfbelasting aangerekend als het goed duurder wordt verkocht dan de schatting op het moment van de erfenis. Die meerwaarde moet u binnen tien maanden aangeven. Doet u dat niet of te laat, dan betaalt u een boete.

De boete is afhankelijk van het verschil tussen de aangegeven en de werkelijke waarde. Zolang het verschil minder dan 10 procent bedraagt, volgt geen extra belasting. Ligt het verschil tussen 10 en 25 procent, dan komt er 5 procent bij.

Van 25 tot 50 procent komt er 10 procent bij en van 50 tot 100 procent wordt de belasting met 15 procent verhoogd. Bedraagt het verschil meer dan het dubbele van de aangegeven waarde, dan wordt u met een verhoging van 20 procent bestraft.

De juridische dienst van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat benadrukt dat bij de beoordeling van een tekortschatting alleen de geschatte waarde op het ogenblik van overlijden telt.

Dat betekent dat het niets uitmaakt of u nadien verbeterings- of renovatiewerken uitvoert. Die mag u in geen geval gebruiken om de hogere verkoopprijs te verantwoorden en mag u niet als kosten in mindering brengen van de meerprijs waartegen het pand eventueel verkocht wordt.

Om extra erfenisrechten te vermijden kunt u ervoor zorgen dat een correcte schatting van het goed gebeurt op het moment van de erfenis. Daarvoor doet u een beroep op een schatter van de Vlaamse belastingdienst (Vlabel). Die schatting is gratis en definitief, wat betekent dat u later nooit moet bijbetalen. Ook niet als het goed nadien tegen een hogere prijs wordt verkocht.

Een andere mogelijkheid is de woning niet onmiddellijk verkopen. De fiscus kan slechts tot twee jaar na de aangifte van de erfenis bijkomende erfenisrechten opeisen.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.