Vastgoed actualiteit

Nieuwe kaart geeft per adres bodemkwaliteit weer: wat als u op vervuilde grond woont?

Een nieuwe kaart van de afvalstoffenmaatschappij OVAM geeft per adres de bodemvervuiling weer. Ook voor particulieren kan een bodemonderzoek of sanering nodig zijn, maar doorgaans moet u niet opdraaien voor de kosten.
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft een interactieve kaart gepubliceerd die alle potentiële bodemvervuiling toont. Voor het eerst is het mogelijk om te zien om welke verontreiniging het precies gaat. Het volstaat om uw adres in te tikken op de kaart om de bodemkwaliteit van uw kavel uit te zoeken.

Is de informatie voor iedereen toegankelijk?
De informatie van publieke verontreiniging is voor iedereen raadpleegbaar. Het gaat bijvoorbeeld over verontreiniging door bedrijven, verenigingen en op sportterreinen. De informatie over privégronden kan alleen door de eigenaar geraadpleegd worden.

Voor het merendeel van de grond staat er ‘geen info’ beschikbaar. Wat betekent dat?
‘Dat is op zich geruststellend. Er is geen historisch risico op verontreiniging’, zegt Jan Verheyen, de woordvoerder van OVAM. Het volstaat zorgzaam met de bodem om te springen. Een verder bodemonderzoek is niet nodig.

Dat neemt niet weg dat de grond later onderzocht kan moeten worden, als je zelf een verontreiniging veroorzaakt door bijvoorbeeld een lekkende stookolietank.


De essentie
Als de kaart aangeeft dat geen info beschikbaar is, is een verder bodemonderzoek niet nodig.
Bij een verkoop moet een bodemattest opgesteld worden. Voor risicogronden is een oriënterend bodemonderzoek verplicht.
Bij historische verontreiniging waar u zelf de schuldige voor bent, kunt u mogelijk een beroep doen op een fonds.


Welke gronden zijn wel ingekleurd?
Dat zijn de gronden met een historisch risico op verontreiniging. Het gaat onder andere om gronden waar er een fabriek, tankstation, garage, drukkerij of droogkuis is geweest.

Eigenaars kunnen informatie vinden over de verontreiniging op de nieuwe kaart of via de Woningpas, een gratis digitaal paspoort van een woning of perceel in Vlaanderen.

De bodemverontreinigingsfiche omvat een overzicht van de risicoactiviteiten die op de grond gevestigd zijn of waren, de uitgevoerde bodemonderzoeken en de verontreinigingen die zijn gevonden en die eventueel nog verder onderzocht of gesaneerd moeten worden.


Riskeer je als particulier te moeten opdraaien voor een risicogrond?
‘De kans is klein als je je grond na 1995 hebt gekocht’, zegt Verheyen. Sindsdien moet bij elke verkoop verplicht een bodemattest afgeleverd worden. Dat stelt alle informatie ter beschikking van de grond.

Voor risicogronden is een oriënterend bodemonderzoek verplicht. Op basis daarvan zal duidelijk worden of een bijkomend onderzoek en/of een sanering nodig is.

Particulieren kunnen de grond niet verkopen als er nog verder bodemonderzoek of sanering nodig is. Eerst is het oriënterend onderzoek nodig’, zegt Verheyen. Als na dat eerste onderzoek blijkt dat de verkoper niet schuldig is aan de vervuiling, kan de grond wel verkocht worden. De koper weet dan dat er verdere actie nodig is, maar dat hij niet voor de kosten hoeft op te draaien.

‘Sinds 2018 worden de kosten van een eerste oriënterend onderzoek bij particulieren gedragen door OVAM als het gaat om historische activiteiten en ze de vervuiling niet zelf veroorzaakt hebben. Ook voor verder onderzoek en sanering is de kans groot dat die dan door OVAM gedragen zullen worden', zegt Verheyen.

Wat met vervuiling waar u zelf de schuld aan hebt?
Mogelijk bent u zelf de schuldige voor een historische verontreiniging, bijvoorbeeld omdat u er een droogkuis of drukkerij op uitbaatte. ‘Ook al lig je zelf aan de basis, toch kan je voor onderzoek en sanering soms terugvallen op een sectorfonds, waar je kan bij aansluiten’, zegt Verheyen.

Zo zijn er fondsen voor de sector van de droogkuis, garages en carrosserie. Particulieren met een lekkende stookolietank kunnen aankloppen bij Promaz.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.