Vastgoed actualiteit

Vanaf 2020 moet u rekening houden met de isolatie van ramen en daken bij het verhuren van een woning!

1 januari 2020 is een belangrijke deadline voor huiseigenaars want vanaf dan is dak- en raamisolatie verplicht.
Indien de woning tegen dan nog onvoldoende geïsoleerd is, riskeert de eigenaar strafpunten die kunnen leiden tot het ongeschikt verklaren van de woning. En dit kan negatieve gevolgen met zich meebrengen bij het verhuren van de eigendom. Om dergelijke situaties te vermijden, is het aangeraden om deze zomer al in actie te schieten aangezien het weer gunstig is en het tegen januari 2020 nog haalbaar is om alles in orde te brengen.

Strafpunten

Indien het gebouw momenteel nog niet geïsoleerd is, kan het zijn dat er al een aantal strafpunten aan toegekend zijn. Dit gebeurt nadat de wooninspecteur de woning gecontroleerd heeft. Bij het bereiken van een maximaal aantal strafpunten, is het mogelijk dat de woning ongeschikt verklaard wordt. En vanaf 1 januari 2020 wordt deze regeling verstrengd voor zowel raam- als dakisolatie.

Op vlak van dakisolatie krijgt het pand standaard 15 strafpunten indien het dak onvoldoende geïsoleerd is, dit betekent dat de woning meteen ongeschikt wordt verklaard.

Indien de ramen van de woning nog bestaan uit enkele beglazing tussen 1 januari en 31 december 2020 dan worden er 9 strafpunten aan het huis of appartement gegeven. Is er maar één raam aanwezig dat bestaat uit enkele beglazing dan worden er maar 3 strafpunten toegekend. Vanaf 2023 leidt het ontbreken van dubbelglas meteen tot het ongeschikt verklaren van de woning.

Ongeschiktverklaring

Het aanvragen van een controle over de ongeschiktheid van een woning kan door iedereen gebeuren, zoals de gemeente, andere overheden, sociale woonorganisaties of door de huurders. Een slecht geïsoleerde woning kan namelijk zorgen voor hoge energiefacturen voor de huurders. Een niet-geïsoleerde woning verhuren zal naar de toekomst dus meer risico’s met zich meebrengen.

Tijdens het onderzoek wordt de woning gecontroleerd door een wooninspecteur, de uiteindelijke beslissing gebeurt door de burgemeester. Indien een woning ongeschikt verklaard is, wordt deze opgenomen in een Vlaamse inventaris. Het ongeschikt verklaren gebeurt vanaf 15 strafpunten in het technisch verslag.

Gevolgen van een ongeschikte woning

Het gebeurt niet regelmatig dat de wooninspecteur voor de deur staat wanneer je de woning zelf bewoont. Maar in geval van verhuren is deze kans veel groter. En indien de woning dan ongeschikt verklaard wordt, zorgt dit voor een heleboel negatieve gevolgen;

Indien de woning langer dan één jaar op de inventarislijst staat dan moet u hiervoor een heffing betalen. Deze kan gewestelijk zijn (gebaseerd op KI van de woning) of gemeentelijk. In dit laatste geval kiest de gemeente zelf het belastingtarief dat begint vanaf 500 euro en maximum 990 euro kan bedragen. De heffing wordt opgeschort vanaf de aanvang van de renovatiewerken.

Zolang je woning op de lijst staat, geldt er een voorkooprecht op de woning, wat inhoudt dat bepaalde overheden met voorrang op andere kandidaat-kopers de woning aan kunnen kopen.

Daarnaast mag een ongeschikte woning niet verhuurd of ter beschikking gesteld worden. Gebeurt dit wel, dan wordt de eigenaar gestraft met een fikse geldboete of gevangenisstraf.

Ook kan het zijn dat een lopende huurovereenkomst nietig verklaard zal worden. Hierbij krijgt de huurder het recht om het te veel betaalde huurgeld terug te vorderen.

Indien de huurder zich dan met herhuisvesten, dan moet de eigenaar opdraaien voor de kosten hiervan.

Verkoop van een ongeschikte woning

De ongeschikt verklaring betekent niet dat de woning niet meer verkocht mag worden maar de potentiële kopers worden hier wel over ingelicht, want dit heeft belangrijke gevolgen voor de nieuwe koper, zoals het betalen van de heffing. Hier krijgt hij wel een opschorting voor gedurende twee jaar op voorwaarde dat de renovatiewerken binnen deze periode uitgevoerd worden. Deze opschorting is uitgezonderd bij de verkoop aan bloed- of aanverwanten.

Indien de woning onvoldoende geïsoleerd is maar nog niet ongeschikt verklaard is, heeft dit een grote invloed op de waarde ervan. De nieuwe koper moet namelijk de woning opnieuw of beter gaan isoleren.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.