Vastgoed actualiteit

Zorgwonen komt steeds vaker voor!

Heeft u een ouder die niet meer op zichzelf kan wonen omdat hij of zij niet voldoende zelfredzaam of anders eenzaam is? Dan zal u er waarschijnlijk al over nagedacht hebben om de ouder in een assistentiewoning of rusthuis te laten verblijven.
Alleen is dit over het algemeen redelijk duur en voor de ouder soms ook minder gezellig. Daarom laten steeds meer mensen hun ouder(s) intrekken in hun eigen huis. Hieronder meer uitleg over de verschillende mogelijkheden van ‘zorgwonen’.

Kangoeroewoning

Dit is een woning waarin twee ‘gezinnen’ wonen, vaak zijn dit jonge mensen die gaan samenwonen met hun oudere generatie, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn.
Een kangoeroewoning wordt onderscheiden van andere vormen van samenhuizen door het feit dat er een wil is om voor elkaar te zorgen. Daarom heeft een kangoeroewoning verschillende voordelen, zoals dat de woning zo is ingedeeld dat het gemakkelijker is om voor elkaar te zorgen. Een ander voordeel is dat oudere mensen zich minder eenzaam voelen. Het is ook een goedkoper alternatief dan een rusthuis. Daarnaast zorgt het ombouwen van een woning tot een kangoeroewoning ervoor dat u maar 6% BTW moet betalen en dit tarief kan dan ook nog eens verdeeld worden onder de twee gezinnen. Tot slot voorziet de overheid ook een premie voor het uitvoeren van bepaalde aanpassingen aan deze kangoeroewoning.

Zorgwonen

In Vlaanderen is het niet zomaar toegestaan een woning om te vormen tot twee verschillende woongelegenheden, hier moet u verplicht een vergunning voor aanvragen, meer specifiek een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.
Dit hele proces kan gemakkelijker en sneller gebeuren indien de woning al bestempeld is als een zorgwoning. Zorgwonen is namelijk een concept dat wettelijk verankerd is in de stedenbouwkundige regelgeving. Indien de woning voldoet aan de voorwaarden, is het aanvragen van een vergunning niet meer nodig en volstaat een melding aan de gemeente. Dit kan via het Omgevingsloket online. Wel moet u in dit geval een vergunning aanvragen indien u van plan bent om het bestaande bouwvolume uit te breiden.

Zorgwonen houdt in dat de bestaande woning verdeeld wordt in een hoofdwoning en een kleinere ondergeschikte woning, het is niet van belang in welke woning de hulpbehoevende verblijft. De ondergeschikte woning moet wel fysiek deel uitmaken van de woning en mag maar maximum 1/3 van de volledige woning beslaan. Daarnaast moeten beide woningen dezelfde eigenaar hebben. Ook mogen er maar maximum 2 personen komen inwonen, waarvan er minstens één persoon 65 jaar of ouder is of één persoon hulpbehoevend is. Met hulpbehoevend wordt er bedoeld dat het gaat over een persoon met een handicap of een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale bescherming of personen die nood hebben aan ondersteuning om thuis te kunnen blijven wonen.

Aparte huishoudens

Een ander soort zorgwonen is dat de twee samenwonende gezinnen door de overheid als twee aparte gezinnen worden beschouwd, wat betekent dat u beiden dus ook afzonderlijk belast worden. Het feit dat u met één of meerdere ouderen of hulpbehoevende samenwoont, heeft dus geen invloed op uw sociaalrechtelijke uitkeringen. De inkomsten worden op deze manier niet samengeteld voor ziektevergoedingen van de mutualiteit, inkomensgarantie voor ouderen, werkloosheidsuitkeringen, studietoelagen… Beide gezinnen leven op hetzelfde adres, maar de zorgwoning krijgt een aparte code in het register.

Einde van het zorgwonen

Indien u niet meer gaat samenwonen met ouderen als zorgwoning, moet dit ook gemeld worden via het Omgevingsloket. Wilt u weer opnieuw samenhuizen met andere personen, dan moet u opnieuw voldoen aan de voorwaarden van zorgwonen. Doet u dit niet, dan is het aanvragen van een vergunning noodzakelijk.

Afspraken maken

Kangoeroewonen en zorgwonen hebben een aantal voordelen. Maar natuurlijk zijn er ook nadelen zoals het feit dat er minder privacy is. Daarom is het maken van goede afspraken een belangrijk aspect, niet alleen over de privacy maar ook op financieel vlak en over de impact op de eigendom. Een notaris kan u hierbij helpen. Sorenco kan u hier ook bij helpen met het verstrekken van advies!

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.