Vastgoed actualiteit

Vergaderingen voor mede-eigenaars mogen uitgesteld worden

Een syndicus kan de algemene vergadering van mede-eigenaars tot vijf maanden na het einde van de crisisperiode uitstellen.
Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft met enkele volmachtbesluiten een oplossing geboden voor de talrijke algemene vergaderingen die de komende weken gepland zijn. Daardoor kunnen vergaderingen van mede-eigenaars uitgesteld worden, in het bijzonder voor de kwetsbare groep van ouderen.

'De algemene vergaderingen kunnen niet doorgaan zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Ook een schriftelijke behandeling is niet werkbaar, gezien de leeftijdscurve van de mede-eigenaars en het feit dat syndici daar technisch niet op voorbereid zijn. In het verleden heeft de wetgever altijd bewust gekozen voor een fysieke vergadering, omwille van het sociale aspect ervan en vanwege de moeilijkheid om iedereen te bereiken', luidt het in de besluiten.

De algemene vergadering moet na afloop van de crisisperiode binnen vijf maanden plaatsvinden. Zo kan een syndicus ook de zomermaanden overbruggen, wanneer geen vergaderingen kunnen plaatsvinden. Tijdens dat uitstel wordt de continuïteit verzekerd: de mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot aan de eerstvolgende algemene vergadering. Zij oefenen hun bevoegdheden voort uit, zo veel als mogelijk binnen de geldende voorschriften.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.