Vastgoed actualiteit

Geen woonbonusnadeel voor wie hypothecaire lening even niet aflost

Wie door de coronacrisis de maandelijkse aflossingen van zijn woonkrediet wil uitstellen, en de looptijd van zijn lening daardoor verlengd ziet, wordt daar fiscaal niet voor gestraft.
Wie voor 2020 een woonkrediet afsloot, kan in Vlaanderen genieten van de woonbonus. Dat is het fiscaal voordeel voor de woning waarin u woont.

Sinds 1 januari 2020 is die woonbonus afgeschaft voor nieuwe leningen. Er werd toen ook beslist dat looptijdwijzigingen op die datum 'geneutraliseerd' werden. Concreet betekent dat dat de resterende looptijd van uw hypothecaire lening op 31 december 2019 bevroren werd, en dat betalingen buiten de initiële looptijd niet meer in aanmerking komen voor de belastingvermindering. Zo wilde de Vlaamse overheid vermijden dat de looptijd van woonkredieten louter om fiscale redenen verlengd wordt.

Langere looptijd

De coronacrisis gooit evenwel roet in het eten. Om de impact van de coronamaatregelen te beperken kunnen mensen die tijdelijk werkloos zijn uitstel vragen aan hun bank voor het betalen van de maandelijkse aflossing van hun hypothecaire lening. En dat tot 30 september 2020. Uw schuld wordt niet kwijtgescholden, maar de looptijd van uw lening wordt dan gewoon met enkele maanden verlengd.

Dat zou gevolgen hebben voor de woonbonus. Want een verlenging van de looptijd levert voor die maanden geen voordeel meer op. De Vlaamse overheid weet daar nu een mouw aan te passen.

Geen nadeel

'Wie uitstel vraagt voor de maandelijkse aflossingen van zijn hypothecair krediet mag geen nadeel ondervinden voor de woonbonus', benadrukt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). 'Het aantal maanden uitstel wordt aan het einde van de rit toegevoegd en levert op dat ogenblik een fiscaal voordeel op. Daardoor ondervindt niemand die momenteel van de woonbonus geniet een nadeel.'

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.