Vastgoed actualiteit

Vindt de algemene vergadering van uw flatgebouw nog plaats?

Eigenaars van een appartement worden traditioneel tussen maart en juni opgetrommeld om de algemene vergadering van hun mede-eigendom bij te wonen. De coronacrisis gooit evenwel roet in het eten. Maar uitstel is geen afstel.
De wet verplicht elke mede-eigendom minstens een keer per jaar een algemene vergadering bijeen te roepen in een 15-daagse periode die bepaald wordt in de statuten. Op zo’n bijeenkomst komen de mede- eigenaars van een flatgebouw samen om beslissingen te nemen over de gemeenschappelijke delen van hun gebouw. Denk aan renovatiewerken of het aanstellen van een schoonmaakbedrijf of -ploeg voor het onderhoud van de gangen en de trappenhal. Door de lockdown konden die (fysieke) bijeenkomsten, die vaak in een café of een vergaderzaaltje plaatsvinden, niet doorgaan. Maar wat nu de strenge maatregelen stilaan worden losgelaten?

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) nam eind maart een pakket volmachtbesluiten, waardoor algemene vergaderingen voor mede- eigenaars tot vijf maanden na het einde van de coronamaatregelen kunnen worden uitgesteld. Voorlopig is dat einde bepaald op 30 juni 2020. Als in uw appartementsgebouw de algemene vergadering niet kon doorgaan vanwege de strenge veiligheidsmaatregelen, dan heeft uw syndicus tot eind november om een bijeenkomst te organiseren.

Eigenaars van een appartement worden traditioneel tussen maart en juni opgetrommeld om de algemene vergadering van hun mede-eigendom bij te wonen. De coronacrisis gooit evenwel roet in het eten. Maar uitstel is geen afstel.

De wet verplicht elke mede-eigendom minstens een keer per jaar een algemene vergadering bijeen te roepen in een 15-daagse periode die bepaald wordt in de statuten. Op zo’n bijeenkomst komen de mede- eigenaars van een flatgebouw samen om beslissingen te nemen over de gemeenschappelijke delen van hun gebouw. Denk aan renovatiewerken of het aanstellen van een schoonmaakbedrijf of -ploeg voor het onderhoud van de gangen en de trappenhal. Door de lockdown konden die (fysieke) bijeenkomsten, die vaak in een café of een vergaderzaaltje plaatsvinden, niet doorgaan. Maar wat nu de strenge maatregelen stilaan worden losgelaten?

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) nam eind maart een pakket volmachtbesluiten, waardoor algemene vergaderingen voor mede- eigenaars tot vijf maanden na het einde van de coronamaatregelen kunnen worden uitgesteld. Voorlopig is dat einde bepaald op 30 juni 2020. Als in uw appartementsgebouw de algemene vergadering niet kon doorgaan vanwege de strenge veiligheidsmaatregelen, dan heeft uw syndicus tot eind november om een bijeenkomst te organiseren.

Dat betekent niet dat algemene vergaderingen nu niet georganiseerd mogen worden. ‘Algemene vergaderingen an sich zijn niet verboden’, benadrukt Olivier Hamal, de voorzitter van het Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat. Als de anderhalvemeterregel en de veiligheidsvoorschriften gevolgd worden, kunnen fysieke algemene vergaderingen ook nu al plaatsvinden. Dat zou bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn in kleinere flatgebouwen, met maar vijf tot tien eigenaars.

Dat bevestigt ook het kabinet van Geens. ‘De algemene vergadering is een werkvergadering, die de syndicus belegt voor de mede-eigendom. Iedereen mag in principe opnieuw werken mits enkele voorzorgsmaatregelen worden nageleefd. De werkvergaderingen van syndici vallen ook niet onder het samenscholingsverbod’, verduidelijkt woordvoerster Sieghild Lacoere.

Dus kan de algemene vergadering nu al plaatsvinden, op voorwaarde dat voldoende afstand kan worden gehouden en eigenaars bijvoorbeeld een eigen balpen meebrengen, hun handen ontsmetten bij het binnengaan en eventueel een mondmasker dragen.

Schriftelijk

Lukt het niet de veiligheidsregels te respecteren - omdat er bijvoorbeeld heel veel mede-eigenaars zijn en het onmogelijk is voldoende afstand te bewaren - dan is er dus de mogelijkheid tot uitstel.

In principe kan een algemene vergadering ook schriftelijk gebeuren. ‘Maar dat vereist unanimiteit’, zegt Dorien Stevens van het BIV, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Elke mede-eigenaar moet er dus mee akkoord gaan. Geens beseft dat dat van de mede-eigenaars wat flexibiliteit vraagt.

Een ander alternatief is de vergadering via videoconferentie te houden. Maar dan moeten de eigenaars over het juiste materiaal beschikken. Veel appartementen zijn in handen van oudere eigenaars, die niet altijd de nodige technologische achtergrond hebben om een vergadering vanop afstand bij te wonen.

Is uitstel naar volgend jaar een optie? Dat ziet er niet naar uit. ‘Vergaderingen die toch moeten worden uitgesteld, kunnen tussen 1 juli en 30 november ingehaald worden’, zegt Lacoere. Geens had eerder ook al te kennen gegeven dat verder uitstel de rechten van de mede-eigenaars te veel in het gedrang zou brengen.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.