Vastgoed actualiteit

Verhuizen en vastgoedcontracten tekenen kan opnieuw

Niet dringende verhuizingen en huur- of koopcontracten tekenen, het kan sinds maandag opnieuw. Verhuurders moeten ook opnieuw niet-dringende herstellingen uitvoeren. Wie zonder makelaar wil verhuren of verkopen, moet wel nog even geduld oefenen.
Op de vastgoedmarkt is veel intermenselijk contact: bij het sluiten van de koop- of huurovereenkomst, bij de inwerkingtreding van de overeenkomst, tijdens de overeenkomst en op het einde ervan. Vandaar dat de vastgoedmarkt nadat de coronapandemie ons land bereikt had zo goed als volledig op slot werd gezet. Enkel dringende verhuizingen waren toegestaan.

Naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen zijn verschillende stappen in het verhuur- en koopproces op 11 mei opnieuw opgestart. Verhuizen mag opnieuw, net zoals het ondertekenen van huur- en koopcontracten en de daarbij horende overeenkomsten.

De Tijd meldde vorige vrijdag al dat makelaars alles in gereedheid hadden gebracht om kandidaat-kopers en – huurders rond te leiden. Betreft het een nog bewoonde woning, dan mag de makelaar per week maximaal zes uur bezichtigingen inplannen: drie keer gedurende twee uur of twee keer gedurende drie uur.

Niet voor 18 mei

Particulieren die zelf hun woning willen verkopen, moeten nog even geduld hebben om kandidaat-kopers rond te leiden. Verwacht wordt dat dat opnieuw kan vanaf 18 mei. De Nationale Veiligheidsraad, die woensdag opnieuw samenkomt, moet daarvoor wel nog officieel het licht op groen zetten. Voor verhuurders die zelf een nieuwe huurder zoeken, luidt het bij het Vlaams Huurdersplatform dat dat 'niet kan voor 18 mei', zonder dat het zich al wil vastpinnen op de datum van 18 mei.

Opnieuw toegestaan

‘Gedurende een overgangsfase zullen strenge beschermings- en voorzorgsmaatregelen gerespecteerd moeten worden om een heropflakkering van Covid-19 te vermijden’, waarschuwt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Hij heeft een draaiboek opgesteld voor de heropstart van de huurmarkt in Vlaanderen.

De algemene regel is dat bij elk contact (verhuurder-huurder, vastgoedmakelaar-huurder, huurder-werkman, deskundige-huurder, deskundige-verhuurder,…) beide partijen minstens 1,5 meter afstand moeten houden, ieder zijn eigen materiaal (bvb. schroevendraaier) gebruikt en iedereen na het contact de handen ontsmet. Vanzelfsprekend moet elke afspraak worden afgezegd, als een van de partijen ziek is of mogelijk besmet is.

Sinds maandag 11 mei is ook het volgende opnieuw toegestaan:

  • Verhuizen

Alle verhuizingen kunnen opnieuw, op voorwaarde dat de algemene contactregels nageleefd worden, net zoals de regels voor plaatsbezoeken.

Tot nu toe ware enkel dringende verhuizingen toegestaan. Een dringende verhuizing was een verhuizing omdat de woning ongezond is en er een gevaar dreigt voor de gezondheid van de bewoners, omdat u financieel niet in staat bent twee woningen tegelijk te betalen of omdat u moet de woning moest verlaten omdat de nieuwe bewoner geen alternatief heeft.

  • Huur- en koopcontract tekenen of beëindigen en plaatsbeschrijving opstellen

Ook dan gelden de algemene veiligheidsvoorwaarden en de regels voor plaatsbezoeken.

Sleutels moeten ontsmet worden voordat ze worden overhandigd.

Het digitaal ondertekenen van huurovereenkomsten blijft een valabele optie, merkt Diependaele op.

Een deskundige inschakelen om de intredende of de uittredende plaatsbeschrijving op te stellen ‘kan het samenbrengen van personen vermijden’, maar het is niet verplicht. Een intredende plaatsbeschrijving bij een nieuwe huurder is verplicht, een uittredende bij het vertrek van de huurder is vereist als de huurder dat vraagt.

  • Akkoord huurwaarborglening verlengd met 3 maanden
Gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomsten kunnen bij het Vlaams Woningfonds een huurwaarborglening aanvragen. Om zeker te zijn dat ze er recht op hebben, kunnen ze die aanvraag al doen nog voor ze effectief een woning hebben gevonden. Dat principieel akkoord is drie maanden geldig.

Omdat de huurmarkt tijdens de beperkende coronamaatregelen stillag, kan deze periode al voorbij zijn vooraleer de zoektocht naar een woning kon voortgezet worden. Daarom wordt de termijn van het principieel akkoord, dat verkregen werd voor of tijdens de beperkende coronamaatregelen, met drie maanden verlengd.

  • Verhuurder moet opnieuw herstellingen uitvoeren

Zowel dringende als niet-dringende herstellingen moeten weer worden uitgevoerd, inclusief eventueel achterstallig onderhoud dat door de beperkende coronamaatregelen niet kon plaatsvinden.

Huurders en verhuurders moeten een redelijke termijn krijgen om de nodige herstellingen te laten uitvoeren. Vakmensen en leveranciers hebben immers tijd nodig om weer op te starten en zullen veel aanvragen tegelijk ontvangen.

Dringende herstellingen (voor zover die niet zijn uitgevoerd tijdens de beperkende coronamaatregelen) moeten daarbij voorrang krijgen.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.