Vastgoed actualiteit

Wat kost het erven van vastgoed?

Op geërfd vastgoed moet altijd erfbelasting worden betaald. Het tarief stijgt met de omvang van de erfenis. Bij de berekening ervan wordt de waarde van het nagelaten vastgoed opgedeeld in schijven: hoe hoger de schijf, hoe hoger de belasting.
Daar stopt het niet. Tegelijk speelt de verwantschap tussen de erfgenaam en de overledene. De laagste tarieven zijn er voor verkrijgingen ‘in rechte lijn’: erfenissen tussen (klein)kinderen, (groot)ouders en partners.

De fiscale woonplaats van de overledene in de laatste vijf jaar bepaalt welk gewest bevoegd is en dus welke erfbelasting er zal worden gehanteerd.

Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest bedraagt het tarief van de erfbelasting in rechte lijn voor de schijf tot 50.000 euro 3 procent, het deel tussen 50.000 en 250.000 euro wordt belast tegen 9 procent en het deel boven 250.000 euro tegen 27 procent.

Bij de belastingberekening wordt in het Vlaams Gewest een opsplitsing gemaakt tussen enerzijds de roerende en anderzijds de onroerende goederen, in het vakjargon heet dat ‘splitting’. De erfbelasting op de roerende goederen wordt apart berekend van die op het vastgoed, wat een positieve invloed heeft op de belastingdruk.

Men belandt minder snel in een hogere belastingschijf. Concreet kan elke erfgenaam in Vlaanderen 50.000 euro onroerende goederen (vastgoed, een bouwgrond…) erven tegen 3 procent en tegelijk nog eens 50.000 euro roerende goederen (cash, aandelen, kunst) tegen 3 procent, dus samen 100.000 euro tegen 3 procent.

ij erfenissen tussen broers en zussen moet op de eerste schijf tot 35.000 euro 25 procent erfbelasting betaald worden, op het deel tussen 35.000 en 75.000 euro 30 procent, en daarboven 55 procent. Voor erfenissen tussen andere personen zijn de tariefschijven dezelfde, maar is het belastingtarief hoger op de schijf tussen 35.000 en 75.000 euro: 45 procent.

Erft u vastgoed gelegen in het buitenland? Wellicht zal u buitenlandse erfbelasting moeten betalen. Als dat het geval is, wordt de erfbelasting die in het Vlaams Gewest verschuldigd is op dat goed verminderd met de al geheven buitenlandse belasting.

Brussels en Waals Gewest

Het Brussels en Waals Gewest hanteren meer tariefschijven dan het Vlaams Gewest. Het laagste tarief is er voor erfenissen in rechte lijn: 3 procent. In het Brussels Gewest wordt dat toegepast op de eerste schijf tot 50.000 procent en in het Waals Gewest tot 12.500 euro. Het hoogste tarief bedraagt 30 procent en geldt op de schijf boven 500.000 euro.

Het Brussels en Waals Gewest kennen ook nog een erfbelastingtarief tussen broers en zussen (tussen 20 en 65 procent), tussen ooms, tantes, neven en nichten (met in Brussel een tarief tussen 35 en 70 procent en in het Waals Gewest tussen 25 en 70 procent) en tussen vreemden (in Brussel een tarief tussen 40 en 80 procent en in het Waals Gewest tussen 30 en 80 procent).

Wat met de gezinswoning?

In de drie gewesten is de gezinswoning vrijgesteld van erfbelasting voor de langstlevende partner. Daarmee wordt vermeden dat de langstlevende partner het huis of appartement moet verkopen omdat hij de erfbelasting niet kan betalen.

De vrijstelling is er altijd voor gehuwden en wettelijk samenwonenden. In Vlaanderen geldt die vrijstelling ook voor feitelijke samenwoners, op voorwaarde dat ze drie jaar ononderbroken hebben samengewoond en een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd.

In het Vlaams Gewest moeten ervende kinderen de ‘gewone’ erfbelasting betalen op het deel van de gezinswoning dat ze erven. In andere gewesten is er voor hen een verlaagd gunsttarief.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.