Vastgoed actualiteit

Wat u moet weten over de nieuwe registratiebelasting

De regering-Jambon hertekent de Vlaamse woonfiscaliteit. Dat is vooral een goede zaak voor starters. Bouwers en kopers van een tweede verblijf zijn slechter af.
Als vastgoed van eigenaar wisselt, moet daarop registratiebelasting betaald worden en meer specifiek verkooprecht. De tarieven van die belasting verschillen per gewest. De Vlaamse regering kondigde maandag een wijziging aan vanaf 1 januari 2022.

Wat verandert voor wie voor het eerst een gezinswoning koopt?

Wie een gezinswoning koopt, betaalt vandaag 6 procent verkooprecht. Dat wordt 3 procent. Dat is goed nieuws voor wie voor het eerst eigenaar wordt. Het maakt niet uit of u een huis, appartement of villa koopt. De ‘gezinswoning’ is het enige huis of appartement, waar de koper zelf gaat wonen.

Voor een appartement van 250.000 euro levert de verlaging van de registratierechten een besparing van 7.500 euro op.

Aan het lagere tarief voor de gezinswoning zijn altijd al voorwaarden gekoppeld geweest. De grootste valkuil is dat u geen volle eigenaar mag zijn van een andere woning of bouwgrond. 'Hebt u ander vastgoed, dan krijgt u het gunsttarief als het andere vastgoed binnen het jaar verkocht is', zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

Bovendien moet u binnen twee jaar op het adres wonen. Haalt u die datum niet? U moet dan niet alleen het verschil betalen tussen de al betaalde registratiebelasting en het verkooptarief van 12 procent, maar ook een boete boven op dat bedrag. Alleen bij overmacht kunt u aan die sancties ontsnappen.

Is er een extra korting voor wie een bescheiden gezinswoning koopt?

Voor een enige eigen ‘bescheiden’ woning kunt u een extra korting op de registratiebelasting krijgen. Het gaat om een huis of appartement met een maximale aankoopprijs van 200.000 euro. Voor woningen in 16 kernsteden - waaronder Antwerpen, Gent en Leuven - of de Vlaamse Rand rond Brussel ligt het plafond op 220.000 euro. Omdat de verschuldigde registratierechten met de helft dalen, halveert ook de extra korting, van 5.600 naar 2.800 euro.

Wat verandert voor wie zijn starterswoning inruilt voor een nieuwe gezinswoning?

De verlaging van de registratierechten blijft niet beperkt tot de eerste woning, maar geldt ook voor latere gezinswoningen (na verkoop van de eerste). Maar er is ook slecht nieuws: wie een eerste gezinswoning verkoopt om een andere te kopen, kan vanaf 2024 niet meer genieten van de meeneembaarheid van de registratie. Dat betekent dat eerder betaalde registratierechten niet langer afgetrokken kunnen worden van de registratiebelasting op de nieuwe aankoop. Het voordeel van de meeneembaarheid kan oplopen tot 13.000 euro.

Tot eind 2023 is er een overgangsregeling en kunnen kopers kiezen tussen het verlaagd tarief van 3 procent en de meeneembaarheid in combinatie met 6 procent registratierechten. De voordeligste keuze hangt af van de situatie.

Wordt een energiezuinige renovatie gestimuleerd?

Een verouderde woning kopen en die doorgedreven energetisch renoveren wordt sterker aangemoedigd. Het tarief van de registratierechten zakt van 5 naar 1 procent. Voor wie een huis van 250.000 euro koopt, levert dat een voordeel van 10.000 euro op.

Daarbovenop kan de korting komen voor wie een woning van maximaal 200.000 euro (220.000 euro in de kernsteden) koopt. 'Het bedrag daalt, in proportie met het nieuwe lagere tarief, naar 960 euro. Het idee is dat we dezelfde schijf van de aankoopprijs blijven vrijstellen van registratiebelasting', zegt Diependaele. Wie een woning koopt van 200.000 euro heeft in de nieuwe regeling een voordeel van 4.160 euro. De renovatie moet daarvoor wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Wat verandert voor wie een huis bouwt?

Wie een grond koopt om erop te bouwen is binnenkort slechter af. Op de aankoopprijs van de bouwgrond moet u registratierechten betalen. Dat tarief stijgt van 10 naar 12 procent. Op de bouwwerken moet onveranderd 21 procent btw betaald worden. Voor sloop en heropbouw van de enige en eigen woning geldt in het hele land tot eind 2022 een verlaagd btw-tarief van 6 procent.

Wat verandert voor wie een tweede verblijf, investeringspand of professioneel vastgoed koopt?

Voor ander vastgoed dan de gezinswoning bedraagt het tarief van de registratierechten 10 procent. Dat wordt 12 procent. Daardoor stijgt de belasting op de aankoop van een tweede verblijf, een huis of appartement om te verhuren, een kantoor, winkel of magazijn. Koopt u een tweede verblijf van 300.000 euro? De verschuldigde registratierechten stijgen van 30.000 naar 36.000 euro.
'De bestaande gunstregelingen voor woningen voor sociale verhuur en voor beschermde monumenten blijven onveranderd', zegt Diependaele.

Zullen de vastgoedprijzen dalen?‘

De vastgoedprijzen zullen zeker niet dalen’, zegt Krijgsman. Tal van andere experten delen die mening. ‘De verhoging van de registratierechten van 10 naar 12 procent zal investeerders niet doen ophouden met kopen', zegt Frédéric Vandenhende van Investr, een platform voor vastgoedinvesteerders. Jonge gezinnen krijgen ruggensteun door de maatregel, maar het is de vraag of dat niet in de prijzen verrekend zal worden.

‘Door de nieuwe regels neemt de drukte op de markt wellicht nog toe. Voor eerste woningen gebeurt dat na 1 januari 2022. Voor verkopers van tweede verblijven wordt het een erg interessante periode tot de regels ingaan’.

Kan ik anticiperen op de nieuwe regels?

Of een verkoop voor of na 1 januari 2022 heeft plaatsgevonden, hangt af van de ondertekening van de aankoopakte bij de notaris. Wie vandaag een akkoord met de verkoper bereikt, kan in theorie al van de lagere registratierechten genieten.

Kopers van een gezinswoning zullen hun aankoopakte pas na Nieuwjaar willen laten verlijden, om te genieten van de verlaging. ‘Wie vandaag een akkoord met de verkoper bereikt, kan in theorie van de lagere registratierechten genieten. De maximumtermijn voor het verlijden van de koopakte is vier maanden', zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van notaris.be. Kopers van een tweede verblijf of een investeringsvastgoed zullen hun akte nog voor de nieuwe regeling willen laten verlijden.

Zullen er gevolgen zijn voor de huurmarkt?

‘Er wordt veel gesleuteld aan de investeringsmarkt. Maar de huurmarkt moet aantrekkelijk gehouden worden om de huurprijzen onder controle te houden’.

‘Er is een groot tekort aan huurwoningen in een betaalbare prijscategorie. Hoe zal de Vlaamse regering vermijden dat investeerders in huurwoningen afhaken?’, zegt Kristophe Thijs, directeur communicatie van CIB Vlaanderen.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.