Vastgoed actualiteit

Wet Breyne, wat houdt het in?

Deze term is ook wel bekend als de woningbouwwet van 9 juli 1971 en biedt bescherming aan de koper en de bouwer van een nieuwbouwwoning op verschillende vlakken, voornamelijk tegen de aannemer.

Wat staat er in de Wet Breyne

Deze wet garandeert standaard volgende zaken:
  • Het naleven van de afgesproken prijs en termijn van uitvoering;
  • Een duidelijke overeenkomst tussen aannemer en koper;
  • Een maximum voorschot van 5% van de prijs en latere stortingen mogen nooit meer bedragen dan de kosten van de uitgevoerde werken;
  • Een verplichte solvabiliteitswaarborg van de aannemer die tot 100% kan gaan;
  • De oplevering moet verplicht in 2 fasen gebeuren: een voorlopige en definitieve oplevering, waar minimum één jaar tussen moet zitten;
  • Strenge aansprakelijkheidsregels: aannemer is niet alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken maar hij is ook gedurende 10 jaar aansprakelijkheid voor zware gebreken.

Op wie is de wet van toepassing?

De wet Breyne is van toepassing indien:
  • De koper of opdrachtgever één of meerdere stortingen doet voor het einde van de werken aan het gebouw;
  • Het gebouw bestemd is voor huisvesting of voor gemengd gebruik (beroepsdoeleinden en huisvesting);
  • De projectontwikkelaar of aannemer verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden en verbindt zich ertoe om een gebouw te bouwen, te laten bouwen of te verschaffen.

Sleutel op de deur en verkoop op plan

Woningen met een verkoop op plan of sleutel op de deur vallen ook onder de Wet Breyne. Sleutel op de deur houdt in dat de woning volledig voor u afgewerkt wordt, dus niet alleen de bouw van de woning zelf maar ook het totaalproject en de studiefase. Zo vermijd je dus onaangename verrassingen en blijft alles binnen het budget.
Verkopen op plan betekent dat je een woning of gebouw aankoopt die nog opgericht moet worden, hierbij verkoopt de eigenaar van de grond zijn grond samen met al de uitgevoerde werken.

Uitzondering

Indien u kiest voor verschillende aannemers met elks een afzonderlijk contract voor de uitvoering van verschillende bouwopdrachten, valt u niet onder de Wet Breyne. Daarnaast geldt de woningbouwwet ook niet als de bouwwerken worden opgesplitst in afzonderlijke percelen.
Wat wel onder de wet Breyne valt is een bestaande eengezinswoning of appartement waarbij de verkoper zich ertoe verbindt grote verbouwingswerken of uitbreidingswerken uit te laten voeren. Op voorwaarde dat deze werken meer dan 80% van de verkooprijs zijn en dit bedrag hoger is dan € 18 600. Daarnaast moet de koper voor de voltooiing van de werken één of meerdere stortingen doen.

Dwingend

De wet Breyne is dwingend, wat betekent dat men er niet van af kan wijken. Indien er toch van af geweken wordt, zal dit naargelang de situatie, gesanctioneerd worden met de nietigheid van de overeenkomst of van de afwijkende bepaling.
  • Artikel delen

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.