Vastgoed actualiteit

Betere vergoeding voor wie grond in waarde ziet dalen

Eigenaars van wie de grond minder waard wordt, omdat die een andere bestemming krijgt, zullen beter worden vergoed.
Eigenaars van wie de grond minder waard wordt, omdat die een andere bestemming krijgt, zullen beter worden vergoed. Als een grond meer waard wordt, omdat er bijvoorbeeld meer bouwlagen toegelaten worden, zal de overheid een hoger bedrag vragen op die meerwaarde. Dat besliste de Vlaamse regering.


Vrijdag heeft de Vlaamse regering het zogenaamde instrumentendecreet goedgekeurd, een deel van de vele decreten die moeten leiden tot de betonstop, intussen herdoopt tot bouwshift. Doelstelling: tegen 2040 geen nieuwe open ruimte meer aansnijden.

Het instrumentendecreet bevat vier belangrijke maatregelen.

Eigenaars die de waarde van hun gronden zien verminderen door beslissingen van de overheid krijgen voortaan een correcte schadevergoeding. ‘
Deze vergoeding die momenteel uitgaat van de verwervingswaarde, zal nu rekening houden met de marktwaarde van de gronden’, luidt het. Wiens bouwgrond of KMO-grond bijvoorbeeld natuur wordt, wordt daarvoor voortaan 100 procent vergoed. En daarbij gaat de Vlaamse overheid uit van de normale verkoopwaarde en niet van wat de grond ooit waard is geweest.

Maar de Vlaamse regering zal ook een heffing vragen indien een grond meer waard wordt door bijvoorbeeld de toelating van extra bouwlagen, een grotere dichtheid of een grotere bouwhoogte of -diepte.

Een derde maatregel slaat op een verhandelbaar bouwrechtensysteem waarmee slecht gelegen bouwgronden in het landelijk gebied geruild kunnen worden voor bouwmogelijkheden in de stads- of dorpskernen.

‘Tot slot worden ook activiteitenconvenanten en -contracten mogelijk om in landbouwgebieden via maatwerk zonevreemde functies toe te laten voor een beperkte tijd van maximaal 10 jaar om het bestaand patrimonium te herwaarderen en zinvol te benutten en tegelijkertijd de omgevingskwaliteit te verbeteren’, zegt bevoegd minister Zuhal Demir.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.