Vastgoed actualiteit

Vanaf 1 januari lagere registratierechten voor uw woning

Wanneer u in het nieuwe jaar een vastgoed koopt om het daarna te slopen daalt uw registratiebelasting naar 5 procent. De Vlaamse regering wil dat huizen en appartementen energiezuiniger worden.
Vanaf 1 januari 2020 veranderd er heel wat. Ook de registratierechten.

Wanneer u in het nieuwe jaar een vastgoed koopt om het daarna te slopen daalt uw registratiebelasting naar 5 procent. De Vlaamse regering wil dat huizen en appartementen energiezuiniger worden. De verlaging van de registratiebelasting zou een extra motivatie moeten zijn om mensen aan te zetten naar het slopen van een woning om er daarna een nieuwbouwwoning op te zetten.
De Vlaamse regering maakte ook bekend dat het tarief van de registratierechten vanaf Nieuwjaar daalt naar 5 procent voor wie een gezinswoning koopt en binnen vijf jaar energetisch renoveert.

Beide gunstregimes zijn voorbehouden voor wie een huis of een appartement koopt om er zelf te wonen en geen ander vastgoed bezit. Daarnaast bent u verplicht zich binnen vijf jaar op het adres te domiciliëren.

Wat veranderd er nog op 1 januari in verband met de registratierechten?

Gezinswoning

Wie vanaf 1 januari een huis of een appartement koopt om er zelf in te gaan wonen moet 1 procent minder registratiebelasting betalen dan vandaag. Het tarief daalt van 7 naar 6 procent.

Wat staat hier tegenover? De woonbonus wordt afgeschaft.

Wie niet voldoet aan minstens een voorwaarde zal 10 procent registratiebelasting moeten betalen. Hierbij mag u geen volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.

Ook moet u een huis of een appartement kopen dat vooral dient om er zelf te wonen. Bouwgronden, tweede verblijven of investeringsvastgoed zijn uitgesloten.

Polyvalente woonst

Gebruikt u uw woonst deels privé en deels voor uw beroep?
Is het privégedeelte belangrijker dan het beroepsgedeelte? Dan wordt er 6 procent registratiebelastingen aangerekend.

Koopt u een gezinswoning van minder dan 200.000 euro? Dan krijgt u een extra korting tot 5.600 euro. Voor de kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel ligt de grens op 220.000 euro.

Het gunstregime is alleen van toepassing als u binnen twee jaar op het adres woont. Haalt u die datum niet? Dan moet u het verschil betalen tussen de door u al betaalde registratiebelasting en het verkooprecht van 10 procent. Daar bovenop komt nog een boete van 20 procent.

De fiscus verstuurt drie maanden voor het verstrijken van de deadline een herinneringsbrief naar wie nog niet op het adres gedomicilieerd is. Die verwittiging vermeldt ook de financiële gevolgen.

Alleen bij overmacht kunt u aan die sancties ontsnappen. Wat overmacht is, is een feitenkwestie.

Gezinswoning met energetische renovatie: 5 procent

Nog voordeliger is het om een gezinswoning te kopen en deze binnen vijf jaar energiezuiniger te maken. Ook voor die aankopen daalt de registratiebelasting vanaf 1 januari naar 5 procent.

Met enkele kleine werken is dit niet gedaan. Zo moet u minstens 75 procent van de buitenschil van de woning isoleren, de verwarmings- of koelingsinstallatie volledig vervangen en een ventilatiesysteem plaatsen in combinatie met een hernieuwbare energietechniek zoals zonnepanelen.

Voor de start van de werken moet u een bouwaanvraag of melding indienen. Ten laatste vijf jaar na de aankoop moet u een gunstig EPC(energieprestatiecertificaat) kunnen voorleggen.

Wie zijn gezinswoning energetisch renoveert, krijgt vijf jaar de tijd voor hij er moet gaan wonen. Bent u niet tijdig op het adres gaan wonen? Dan moet u het verschil tussen de betaalde 5 procent en de verschuldigde 10 procent registratiebelasting en een boete van 20 procent betalen.

Beschermd monument: 1 of 5 procent

Voor de aankoop van een beschermd monument kan het verkooprecht dalen tot 5 procent. Het bedrag aan registratiebelasting dat u daarmee uitspaart, moet u wel verplicht investeren in het monument.

Koopt u een beschermd monument om er met uw gezin te wonen? Dan betaalt u 1 procent registratiebelasting, als u aan de andere voorwaarden voor het gunstregime voor een gezinswoning voldoet.

U koopt dus als privépersoon de volle eigendom van een woning en bent geen eigenaar van ander vastgoed (tenzij dat binnen het jaar verkocht wordt). Dit gunsttarief valt niet te combineren met de extra korting voor gezinswoningen van minder dan 200.000 euro.

U moet binnen twee jaar op het adres gaan wonen. Haalt u die datum niet, dan moet u het verschil tussen het betaalde verkooprecht van 1 procent en het tarief van 5 procent voor de aankoop van een beschermd monument betalen.

Woning voor sociale verhuur: 7 procent

Wie een huis of een appartement koopt om het via een sociaal verhuurkantoor te verhuren, moet 7 procent registratiebelasting betalen.

De voorwaarden lopen gelijk met die voor de andere gunstregimes. Het verlaagde tarief is er alleen voor de aankoop van huizen of appartementen, bouwgronden zijn uitgesloten. U moet volle eigenaar worden en de aankoop moet gebeuren door een natuurlijk persoon.
  • Artikel delen

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.