Vastgoed actualiteit

Dakisolatie 2020

Tijdens het kopen of verkopen van uw woning, zal u het woord ‘dakisolatienorm 2020’ vast wel eens gehoord hebben. Maar wat houdt dit nu juist in?
De dakisolatienorm 2020 staat voor het feit dat alle daken van woningen die voor 1 januari 2006 gebouwd zijn verplicht tegen 2020 geïsoleerd moeten zijn. Nieuwbouwwoningen gebouwd na 1 januari 2006 voldoen automatisch aan deze eisen, aangezien deze al conform de nieuwe energieprestatieregelgeving gebouwd zijn.

Deze norm geldt voor alle zelfstandige woningen zoals eengezinswoningen, studio’s of appartementen, enkel daken kleiner dan 2m² en kamers (bv. studentenkamers) worden uitgesloten.

Wat is de minimumnorm?

Het warmte-isoleren vermogen (R-waarde) van een materiaal laag moet minstens 0,75m²K/W bedragen. Om aan deze norm te voldoen moet het isolatiemateriaal ongeveer zo’n 3 à 4cm dik zijn, wetende dat de minimale dikte van het isolatiemateriaal afhankelijk is van zijn isolatiewaarde. Indien een zolderruimte onbewoond is, kan de zoldervloer gezien worden als het geïsoleerde dak en is het voldoende indien deze vloer een R-waarde van minstens 0,75m²K/W heeft.

Hoe kunt u bewijzen dat het dak voldoende geïsoleerd is?

Er zijn verschillende manieren om aan te tonen of er isolatie aanwezig is in het dak en welke soort isolatie er aanwezig is. Dit kan u nagaan via het energieprestatiecertificaat, beter bekend als EPC, waarin staat hoe energiezuinig uw woning is. Indien u hier niet over beschikt, is het mogelijk om dit door een energiedeskundige te laten opmaken. Daarnaast kunt u de aanwezigheid van de conforme dakisolatie ook bewijzen via een postinterventiedossier waarin alle verrichtte werkzaamheden en renovaties vermeld staan. Ten slotte is het ook mogelijk bewijs te leveren via een bouwplan, lastenboek of een factuur.

Wat indien het dak niet voldoet aan de minimale eis?

Vanaf 1 januari 2015 wordt er al gekeken naar deze isolatienorm door de wooninspecteur bij een woningonderzoek. Wanneer uw woning niet aan deze dakisolatienorm voldoet, worden er strafpunten toegeëigend aan de woning. U krijgt dan tot 2020 de kans om isolatie aan het dak aan te brengen en het gebouw conform deze dakisolatienorm te maken. Wanneer uw woning vanaf 1 januari 2020 nog steeds niet voldoet aan deze eisen, krijgt uw woning 15 strafpunten. Dit betekent dat uw woning ongeschikt verklaard kan worden tot dat de eigenaar het dak conform heeft gemaakt. In geval van appartementsgebouwen wordt er aan elk appartement hetzelfde aantal strafpunten toegekend, ook al is het appartement niet onder het dak gelegen.

Hoe zit het met de terugverdientijd?

Natuurlijk is het een grote investering om uw dak te laten investeren maar op lange termijn verdient u dit zeker terug. Doordat er heel wat energie bespaard wordt, aangezien er minder energie verloren gaat vanwege de goede isolatie in uw dak. Daarnaast worden er door middel van de geplaatste isolatie vocht- en condensatieproblemen vermeden. Hieruit kunt u concluderen dat het op korte termijn een grote investering is, maar het zeker voordelen biedt op lange termijn!
  • Artikel delen

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.