Vastgoed actualiteit

De nieuwe registratiebelasting

Bij het verkopen of aankopen van een onroerend goed zal u het woord registratiebelasting vast wel een paar keer horen vallen. Ook is er sinds 1 juni 2018 hieromtrent een nieuwe regeling over gekomen. Daarom geven wij u hieronder meer informatie over de inh

Wat houdt de registratiebelasting in?

Dit is de belasting op de registratie van documenten zoals de notariële akte. Bij de overdracht van de eigendom of het vruchtgebruik van een onroerend goed in België moet de akte hiervan verplicht geregistreerd worden. Vroeger was dit een federale materie maar sinds 1 januari 2002 is dit een gewestelijke materie geworden zodat de gewesten hun eigen tarief, vrijstellingen en de belastbare grondslag kunnen bepalen. De inning gebeurt in Vlaanderen door de Vlaamse belastingdienst genaamd Vlabel.

Werking voor 1 juni 2018
Vroeger werd het tarief van deze belasting bepaald door het kadastraal inkomen (KI) van de woning. Het KI is het gemiddeld normaal netto-inkomen van één jaar dat het onroerend goed gelegen in België opbrengt.

Indien de woning een KI had dat hoger lag dan 745 euro, betaalde men 10% registratierechten op deze woning. Lag het KI lager dan 745 euro, dan betaalde men maar 5% registratierechten. Dit geval noemt men het klein beschrijf. Bij het klein beschrijf waren er een aantal uitzonderingen, zo moest men nog steeds maar 5% registratierechten betalen bij een KI van 845 indien de kopers 3 of 4 kinderen hadden. Bij 5 of 6 kinderen mocht het KI zelfs nog 945 euro bedragen en vanaf 7 kinderen viel men nog steeds onder het klein beschrijf bij een KI van maximum 1045 euro.

Naast het klein beschrijf kon men in bepaalde gevallen ook genieten van een abattement (soort van aftrek) van 15.000 euro op de aankoopsom waarop men geen registratierechten moest betalen.

Woningen die dus voor 1 juni 2018 aangekocht zijn, vallen dus nog onder deze oude regeling.

Nieuwe regeling
Aangezien oude, grotere woningen vaak toch onder klein beschrijf vielen, omdat de verbouwingswerken niet werden aangegeven in het kadaster, was er nood aan een nieuwe regeling van de registratierechten. Daarom heeft men besloten om het tarief te laten afhangen van de aankoopprijs.

Gezinswoning
Zo wordt er vanaf 1 juni 2018 standaard maar 7% registratiebelasting betaalt op de aankoopprijs van een gezinswoning. Hierbij is het belangrijk dat het gaat om:
- een bestaande woning gelegen in het Vlaams Gewest
- aangekocht door een natuurlijk persoon
- een zuivere aankoop (dus geen ruil)
- de geheelheid van de woning in volle eigendom
- de hoofdverblijfplaats van de kopers hier gevestigd wordt binnen 2 jaar na datum authentieke akte
- de koper of kopers mogen nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.

Indien 2 personen de gezinswoning samen aankopen, worden deze bovenstaande criteria per persoon behandeld en is het dus mogelijk dat de ene persoon 7% betaalt op zijn aandeel van de woning en de andere persoon 10% betaalt op zijn aandeel indien hij/zij niet voldoet aan de criteria van de gezinswoning.

Daarnaast is er ook een zogenaamd ‘tolerantie van het causaal verband’, wat inhoudt dat wanneer men een nieuwe gezinswoning wil aankopen maar de oude gezinswoning nog niet verkocht heeft, men deze tweede gezinswoning nog steeds met 7% registratiebelasting kan kopen indien hij/zij de eerste gezinswoning binnen één jaar na het verlijden van de authentieke akte van de nieuwe woning heeft vervreemd.

10% registratiebelasting
Indien de aankoop van een woning niet voldoet aan de voorwaarden van de gezinswoning, betaalt men 10% registratiebelasting op de aankoopprijs van het onroerend goed. In dit geval gaat het om bedrijfsvastgoed, een bouwgrond en/of tweede en derde verblijven.

Sociale woningverhuur
Indien de koper zijn woning binnen de drie jaar na aankoop verhuurt aan een erkend sociaal verhuurkantoor voor een duur van minimum 9 jaar hoeft de koper maar 7% registratierechten op de aankoopprijs te betalen.

Onroerend erfgoed
Bij het aankopen van een onroerend goed dat voldoet aan de criteria van een gezinswoning en dat valt onder een onroerend erfgoed, hoeft de koper maar 1% registratiebelasting te betalen onder voorwaarde dat dit verschil van 6% geïnvesteerd wordt in zaken die belangrijk zijn voor het behoud en/of de herwaardering van het beschermde monument binnen de 5 jaar na aankoop.

Ingrijpende energetische renovatie
Wanneer een onroerend goed valt onder de gezinswoning en de koper de woning binnen de 5 jaar na aankoop energetisch gerenoveerd heeft, geniet hij/zij van een 6% registratiebelasting.

Bescheiden gezinswoningen
Onroerende goederen die onder gezinswoningen vallen en waarvan de aankoopprijs minder of gelijk aan 200.000 euro is, krijgen een extra korting van 5.600 euro op de registratierechten of zelfs een korting van 4.800 euro indien men maar 6% registratierechten moest betalen. In centrumsteden geldt een bescheiden gezinswoning voor een aankoopprijs tot 220.000 euro.

Nieuwbouw
Bij het aankopen van een nieuwbouwwoning geldt er een andere regeling, in dit geval betaalt u 21% btw op de woning en 10% registratierechten op de grond. Tenzij u de woning en de grond tegelijkertijd en van dezelfde onderneming koopt, in dit geval betaalt u enkel 21% btw op de grond en geen registratierechten.
  • Artikel delen

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.