Vastgoed actualiteit

Dit jaar nog verhuizen is niet nodig om nog te kunnen genieten van de woonbonus

Wie tegen het einde van dit jaar zijn aankoop- en kredietakte nog laat verlijden, hoeft niet per se ook nog voor het einde van het jaar te verhuizen om van de woonbonus te kunnen genieten. Enkel de intentie om te gaan verhuizen is voldoende.
U hoeft zich niet te haasten om nog van het fiscale voordeel, genaamd de woonbonus te genieten. De aankoop- en kredietakte moeten voor 1 januari 2020 ondertekend zijn bij de notaris, vanaf dan zal de woonbonus afgeschaft worden waardoor een lening voor de aankoop van de eigen woning in Vlaanderen niet meer fiscaal aftrekbaar is bij de belastingaangifte.

Deze woonbonus geldt enkel voor de eigen gezinswoning. Sinds 2016 is het ook niet meer van belang of u al dan niet over een tweede woning beschikt maar wel of u in deze woning gedomicilieerd bent.

Op de website van de Vlaamse overheid (Vlaanderen.be) staat: ‘De kredietnemer moet de woning die hij als eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker bezit uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de lening wordt aangegaan en tijdens het betrokken belastbaar tijdperk effectief zelf bewonen.’

Om tegen 31 december 2019 alle aktes verleden te krijgen, is momenteel al best krap dus als men ook nog zou moeten verhuizen tegen dan is bijna onmogelijk. Daarom is het volgens de Vlaamse regering niet nodig om tegen Nieuwjaar verhuist te zijn. Enkel de intentie om te verhuizen is al voldoende voor wie in het Vlaamse Gewest woont. In een ander gewest geldt dit niet, daar zal men een jaar moeten wachten op de woonbonus indien men nog niet verhuisd is.

Wie niet geniet van de woonbonus kan op 20 jaar tot 30.000 euro fiscaal voordeel mislopen in vergelijking met iemand die wel valt onder de Vlaamse woonbonus.

Uitzonderingen

Echter zijn er een aantal uitzondering waarbij iemand de woning niet zelf bewoont maar toch geniet van de woonbonus. Dit kan zijn vanwege beroepsredenen, indien er een te grote afstand is tussen de werk- en woonplaats. Een andere uitzondering is vanwege sociale redenen zoals ouderdom of ziekte. Men kan ook nog onder de woonbonus vallen zonder de woning zelf te betrekken indien het gaat om wettelijke of contractuele belemmeringen zoals dat de vorige eigenaar er nog mag blijven wonen. Een laatste uitzondering is (ver)bouwwerkzaamheden waardoor u de woning nog niet kunt betrekken.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.