Vastgoed actualiteit

Laatste nieuws over de woonbonus

Het eindigen van de woonbonus in 2020, zorgt voor veel vragen. Daarom geven wij u hieronder een overzicht met de belangrijkste wijzigingen en dingen die u moet weten.
Of het nog haalbaar is tegen 31 december 2019 is momenteel de grote vraag. Het antwoord hierop is vooral belangrijk voor wie een eigen woning wil kopen, voor wie gaat (ver)bouwen met een lening en voor wie zijn lening wil optimaliseren.
Dit komt doordat de woonbonus afgeschaft wordt in 2020. Deze zal vervangen worden door een verlaging van de registratiebelasting die betaalt moet worden bij de aankoop van een woning. Maar deze verlaging is in geval van een gewoon huis of appartement niet voordeliger dan de woonbonus. Bij de aankoop van nieuwbouw is er zelfs geen voordeel meer.

1. Laatste weken voor een belastingvoordeel voor bouw of verbouwing

Indien u van plan bent om te bouwen, kunt u alleen nog maar van het belastingvoordeel genieten als u voor 31 december een lening aangaat voor deze werken. Maar de tijd hiervoor dringt aangezien de leningsakte voor eind december getekend moeten worden. Het betalen van de facturen of het opnemen van het krediet speelt hierbij geen rol.
Een lening voor alleen de aankoop van een bouwgrond komt niet in aanmerking voor de woonbonus. Hiervoor zal er ook geen verlaging van de registratierechten komen vanaf 2020. Op de bouwwerken zelf betaalt u btw en geen registratierechten. Indien het bouwproject niet vergund is dan mag de bank nog geen krediet vrijgeven. Dit mag pas vanaf dat de omgevingsvergunning toegekend is.

Om recht te hebben op de woonbonus moet er wel aan een bepaald aantal voorwaarden worden voldaan zoals dat de lening gewaarborgd moet zijn door een hypothecaire inschrijving, de lening moet een looptijd hebben van minsten tien jaar en het is een lening voor een huis in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) bij een instelling in de EER.
Daarnaast is het enkel mogelijk om de leningsuitgaven fiscaal in te brengen als u de woning zelf bewoont met uitzondering in geval van bouwen of verbouwen.

In geval van vruchtgebruik en blote eigendom kan de blote eigenaar geen gebruikmaken van de woonbonus, de vruchtgebruikers wel maar op voorwaarde dat ze de woning zelf betrekken.

2. Tijd erg krap om appartement of huis te kopen

Als u het compromis nog moet tekenen, begint het krap te worden om het dossier voor Nieuwjaar af te krijgen. Maar het is niet onmogelijk. Indien het dossier goed voorbereid is, zit er nog een kans in dat de kredietakte voor het einde van dit jaar opgesteld is. Deze wordt meestal ondertekend samen met de notariële akte. Echter is het niet mogelijk om de leningsakte te laten verlijden voor de authentieke akte, aangezien u een woning alleen maar in hypotheek kunt geven als u er eigenaar van bent.

Het is niet verplicht om eind dit jaar de woning al te betrekken om nog te kunnen genieten van de woonbonus.

Indien het niet meer lukt om de aankoopakte dit jaar rond te krijgen dan kunt u wel aanspraak maken op een verlaagd tarief van de registratiebelasting. Deze daalt van 7 naar 6 procent voor de aankoop van de enige gezinswoning en van 6 naar 5 procent in geval van ingrijpende energetische renovatie. Om hiervan te kunnen genieten moet u zich hier wel op tijd domiciliëren. In geval van 6 procent registratie moet u er binnen 2 jaar gaan wonen en bij het 5 procenttarief binnen 5 jaar. Gebeurt dit niet binnen de gestelde termijnen dan zult u 10 procent registratierechten betalen en komt er een belastingverhoging van 20 procent op de aanvullende rechten.

Het tarief voor de aankoop van een bouwgrond of een investeringspand blijft onveranderd op 10 procent.

3. Lening verlengen volstaat in 2020 niet om woonbonus te verlengen

Wie al eerder leende, behoudt het belastingvoordeel voor die lening. Ook in geval van het verlengen van de looptijd, kunt u langer van de woonbonus genieten maar enkel indien de verlenging voor 31 december 2019. Daarnaast moet de bank wel instemmen met een verlenging van de looptijd. KBC hanteert bijvoorbeeld het principe dat een verlening maximaal 25 jaar mag zijn. Aan de verlenging zelf zijn geen kosten verbonden.

4. Wederopname telt altijd als nieuwe lening

Indien u al een deel van uw lening afbetaald heeft, is het mogelijk om dit afgeloste kapitaal opnieuw te ontlenen. Dit wordt een wederopname genoemd en wordt beschouwd als een nieuw krediet. Daarom moet deze wederopname dus gebeuren voor 1 januari om nog te kunnen genieten van de woonbonus.
Hierbij is het belangrijk dat het nieuwe krediet een looptijd van minstens 10 jaar heeft en de hypothecaire inschrijving nog minsten 10 jaar geldig is.

Deze inschrijving loopt doorgaans 30 jaar. Deze wederopname kan snel afgehandeld worden aangezien u niet meer bij de notaris langs moet gaan.

De datum van de aanvaarding van het kredietaanbod telt als datum van de lening.

5. Geen tijdsdruk voor herfinanciering

Indien u uw lening wilt herfinancieren dan hoeft dit niet per se voor 31 december te gebeuren aangezien dit niet wordt gezien als een nieuwe lening. Hierbij maakt het ook niet uit of deze herfinanciering bij dezelfde of een andere bank gebeurt. Wilt u meer gaan lenen dan wordt het bijkomende bedrag wel beschouwt als nieuwe lening waarvoor u vanaf 2020 geen belastingvoordeel meer heeft.

6. Dubbel voordeel mogelijk met pandwissel

Indien u een nieuwe woning wilt kopen en uw oude gefinancierde woning wilt verkopen dan kunt u de lening behouden, dit wordt een pandwissel, hypotheekoverdracht of hypotheekruil genoemd. In dergelijk geval wordt de eerste woning verkocht, maar blijft de lening bestaan en wordt de hypothecaire inschrijving overgedragen op de nieuwe woning. Hierdoor kunt u ook blijven genieten van de woonbonus.

Daarnaast heeft u mogelijk vanaf 1 januari 2020 een dubbel voordeel in geval van een pandwissel. U behoudt namelijk het belastingvoordeel en u kunt de nieuwe woning kopen met lagere registratiebelasting.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.