Vastgoed actualiteit

Kosten bij de verkoop van uw woning

Bij het verkopen van een woning draait de koper op voor de meeste kosten van de transactie. Echter moet de verkoper ook een aantal attesten afleveren die kunnen leiden tot onverwachte kosten.
De koper betaalt de verkoopprijs, notariskosten en de registratierechten of de btw. De verkoper daarentegen moet opdraaien voor de kosten die te maken hebben met het verschaffen van bepaalde informatie en het stellen van bepaalde (administratieve) handelingen. Hiertoe is hij verplicht. Wat deze kosten precies inhouden wordt hieronder opgesomd.

1. Advertentie

Indien u uw huis wilt verkopen, is het aangeraden om dit te laten doen door een vastgoedmakelaar. Dit zal leiden tot een vlotte en succesvolle verkoop. Sorenco gaat zowel online als offline marketingcampagnes voeren om zo uw pand in de kijker te zetten.

2. Schatting van de prijs

Indien u niet met een vastgoedmakelaar werkt, kost een schatting door een expert rond de 250 euro. Werkt u samen met een vastgoedmakelaar dan zal deze de waarde van uw pand meestal gratis bepalen. Bij Sorenco zullen onze ervaren makelaars een marktconforme en correcte verkoopprijs geven aan uw woning, geheel gratis en vrijblijvend.

3. Vastgoedkantoor

Om de verkoop efficiënt en succesvol te laten verlopen, schakel dan zeker een vastgoedmakelaar in. In dit geval moet u een commissie op de verkoopprijs betalen, dit is vaak een percentage op de verkoopprijs of een forfait. Contacteer ons voor meer informatie over de regeling van deze commissie.

4. Het energieprestatiecertificaat (EPC)

Dit certificaat geeft de energieprestaties van het pand weer en wordt opgesteld door een erkend certificeerder. De prijs hiervoor is verschillend per gewest, type vastgoed, de totale oppervlakte en het aantal gevels. Gemiddeld kost een EPC 100 euro voor en studio tot 450 euro voor een villa.

5. Elektrische keuring

De elektrische keuring van de woning moet aan strenge regels voldoen, dit vanwege veiligheid. Daarom moet de verkoper aan kunnen tonen dat de installatie conform is aan de hand van een keuringsverslag. Indien de installatie dateert van na 1 oktober 1981 dan beschikt deze al over zo’n attest. Echter mag het verslag niet ouder dan 25 jaar zijn, anders moet er een nieuwe keuring aangevraagd worden. Dit kost zo’n 125 euro. Indien dit verslag negatief is, wat betekent dat de installatie niet voldoet aan de eisen, dan zal de koper de elektrische installatie in orde moeten brengen.

6. Bodemattest

Het bodemattest is een verplicht attest waarin de kwaliteit en de mogelijke vervuiling van de bodem vermeld staat. In Vlaanderen wordt dit afgeleverd door OVAM en kost zo’n 52 euro.

7. Keuringscertificaat stookolietank

In geval van nieuwe stookolietanks moeten deze gecontroleerd worden voor de ingebruikname. In geval van een ondergrondse tank moet u dit daarna nog vaker laten controleren. Tanks van maximum 6.000 liter moeten om de 5 jaar gekeurd worden. Voor een bovengrondse tank van maximum 6.000 liter zijn periodieke controles niet nodig. Het keuringscertificaat kost tussen de 100 à 500 euro.

8. Meerwaardebelasting

Indien u uw onroerend goed binnen de 5 jaar na aankoop weer verkoopt, moet de meerwaarde aangeven in de belastingaangifte. Deze wordt belast tegen 16,5%. De meerwaarde is het verschil tussen de aankoopwaarde (+ notariskosten, werken uitgevoerd door erkende aannemers en 5% jaarlijkse meerwaarde) en de verkoopprijs. Vanaf de datum van de notariële akte begint de termijn van 5 jaar. Deze belasting geldt niet bij eigen bewoning van de verkoper of panden die geërfd zijn.

9. Vervroegde terugbetaling van de lening

Indien u uw pand verkoopt en dus de hypothecaire lening met dit bedrag ook wilt afkopen, moet u buiten het terugbetalen van het verschuldigde kapitaal ook een wederbeleggingsvergoeding betalen. Deze bedraagt drie maanden intrest en wordt gezien als compensatie voor de bank voor het intrestverlies.

10. Lichten van de hypotheek

Vastgoedleningen worden 30 jaar gewaarborgd door een hypotheek. In geval van een herverkoop binnen 30 jaar moet de hypotheek gelicht worden, ook al is de lening al terugbetaald. De notaris moet in dit geval een akte van handlichting ondertekenen waardoor de bank afstand neemt van de waarborg. Dit is een verplichte formaliteit waar de verkoper doorhalingskosten voor betaalt. Deze zijn afhankelijk van het oorspronkelijk geleende bedrag en bedraagt ongeveer 0,7% op dit bedrag.

Wanneer u gelijktijdig verkoopt en iets opnieuw aankoopt, dan kunt u een hypotheekoverdracht aanvragen. Deze manier zorgt ervoor dat u niet opnieuw registratierechten moet betalen.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.