Vastgoed actualiteit

Vlaamse regering wil sneller onteigenen

Wie onteigend wordt, zal de onderhandelingen met de overheid over de prijs niet eindeloos kunnen laten aanslepen. Dat staat in de beleidsplannen van de Vlaamse regering.
De Vlaamse regering is van plan onteigeningen sneller te laten verlopen. Dat meldt ze in haar beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken, die is ingediend bij het Vlaams Parlement. In zo'n document leggen ze de grote lijnen van hun beleid uit.

'De procedures inzake grondverwerving en onteigening worden verbeterd om er onder meer voor te zorgen dat er sneller knopen worden doorgehakt', staat op pagina 42 van het document. 'De hervorming van de Dienst Vastgoedtransacties, die tot de bevoegdheid behoort van de minister van Financiën en Begroting, is essentieel om grondverwerving te versnellen, vermits deze dienst vandaag nogal te veel een flessenhals vormt op vlak van onteigenings-, aankoop- en verkoopprocedures. Tevens wordt een einddatum inzake onderhandelingen over grondverwervingen bepaald zodat sneller kan overgegaan worden tot gerechtelijke onteigening.'

De Mediahuis-kranten, die dinsdag over de passage berichten, merken op dat de overheid in 2003 al plannen op tafel legde voor de herlaanleg van de N446 van Grembergen (Dendermonde) via Hamme naar Waasmunster. Maar door aanslepende onteigeningen is die nog altijd niet rond.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.