Vastgoed actualiteit

Mogelijkheid tot verbod op stookolieketels en aardgas bij nieuwbouw

De N-VA wil de luchtkwaliteit verbeteren door een ‘uitfasering van de vervuilende verwarmingstoestellen’, zoals stookolieketels en aardgas.
Dit staat vermeld in de nota van Bart De Wever, die dient als basis voor de onderhandelingen voor de vorming van de Vlaamse regering. Dinsdag 13/08 gingen de gesprekken tussen de onderhandelingsteams van de N-VA, CD&V en Open VLD van start. Hier werd besproken dat er bij nieuwbouwwoningen geen stookolieketels meer geplaatst mogen worden. Daarnaast worden installaties op aardgas ook strenger aangepakt. ‘De bedoeling is minder te verwarmen met fossiele brandstoffen en meer elektrisch, via bijvoorbeeld warmtepompen’, luidt het. Hiermee pikt de N-VA een omstreden maatregel van de vorige Vlaamse regering weer op. Bourgeois was het er vorige zomer al mee eens dat er vanaf 2021 geen stookolieketels meer geplaatst mogen worden. Maar dit verbod kreeg protest van de brandstoffenleveranciers, waardoor het niet werd ingevoerd. De regel mag vanaf 2021 wel gelden voor nieuwbouw en bij ingrijpende renovaties en een kapotte ketel zou nog wel gemaakt mogen worden. Pas in 2035 zal er een algemeen verbod op stookolieketels komen.

Over een algemeen verbod is er in de huidige toestellen nog geen sprake maar wel van een verbod op de installatie van stookolieketels in een nieuwbouw. Daarnaast wordt er in praktijk toch nog maar zelden gekozen voor stookolie. Bovendien gelooft de sector dat er voor nieuwe woningen milieuvriendelijkere opties zijn.

Volgens de Vlaamse energieregulator (VREG) verwarmt een vijfde van de Vlaamse gezinnen de woning met stookolie. Aardgas is de meest gebruikte verwarmingsbron, namelijk 62%. De impact op de verwarming via aardgas zou dus groter zijn.

Het uiteindelijke besluit over het al dan niet doorgaan van dit verbod hangt dus af van de onderhandelingen. De N-VA koos bewust ervoor om in de nota alleen een richting aan te geven, de concrete uitvoering ervan zal pas na de onderhandelingen gebeuren.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.