Vastgoed actualiteit

Vermijd sancties, isoleer uw dak beter isoleren

Voldoet uw dak niet aan de minimum dakisolatie dan kan het zijn dat uw huurwoning vanaf 2020 ongeschikt verklaard wordt. Indien het pand wel voldoende energiezuinig is, vervalt deze ongeschiktheid. Maar laat dit achterpoortje u niet tegenhouden om alsnog h
De dakisolatienorm is sinds 1 januari 2015 al van kracht. Deze norm hanteert dat alle Vlaamse woningen een minimum aan dakisolatie moeten hebben, meer specifiek moet de minimale R-waarde (warmteweerstand) 0,75m²K/W bedragen. Daarbij is het zo dat hoe groter deze warmteweerstand, hoe beter het materiaal isoleert. Deze minimum R-waarde komt ongeveer overeen met een isolatiedikte van 3 à 4 centimeter, variërend van het type materiaal. U kunt bewijzen dat de woning voldoende geïsoleerd is door middel van facturen of bouwplannen of door het laten opmaken van een energieprestatiecertificaat (EPC), dit document geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Met dit EPC krijgt uw woning dan een label dat varieert tussen A+ (het hoogst mogelijke) tot F (de laagste score). Het isoleren van het dak heeft ook een positieve invloed op deze score. Het opmaken van zo een EPC kost ongeveer 200 euro maar bespaart u mogelijk in de toekomst heel wat geld.

Strafpunten

Is uw dak onvoldoende geïsoleerd dan riskeert u strafpunten bij een controle, zeker indien de woning verhuurd wordt. De huurder kan namelijk een controle aanvragen indien hij /zij twijfelt of de woning conform is. In een flatgebouw gelden dergelijke strafpunten voor alle appartementen, niet alleen de appartementen die onder het dak gelegen zijn.
Maar vanaf 1 januari 2020 zal een onvoldoende geïsoleerd dak niet alleen maar leiden tot strafpunten maar wordt de woning gelijk ongeschikt verklaard. Uw dak krijgt namelijk 15 strafpunten vanaf dan en dit is het maximum aan strafpunten dat uitgedeeld wat leidt tot ongeschiktheid verklaring.
Maar eind mei werd hier een achterpoortje voor goedgekeurd, namelijk dat een woning die voldoende energiezuinig is geen strafpunten toegekend krijgt voor een onvoldoende geïsoleerd dak. Deze maatregel werd goedgekeurd om spanningen te vermijden tussen eigenaars van appartementen. Het is namelijk zodat wanneer u de verhuurder van een huis bent het alleen aan u is om te beslissen om al dan niet uw dak beter te isoleren. Maar bent u de verhuurder van een appartement in een flatgebouw, dan wordt deze beslissing mede gemaakt door de andere mede-eigenaars van het gebouw. Het dak van een flatgebouw behoort namelijk tot de gemeenschappelijke delen. Hiervoor betalen alle eigenaars mee, ook diegene die geen appartement vlak onder het dak bezitten en dit kan zorgen voor spanningen zoals bijvoorbeeld de eigenaar van een gelijkvloers die hiervoor niet mee wil betalen.

Energiezuinig

Maar wat wordt er nu verstaan onder energiezuinig? Hierbij wordt gekeken naar de energiescore die vermeld wordt in het EPC-certificaat. Voor appartementen moet deze score lager liggen dan 400 kWh/m². Voor een gesloten bebouwing moet deze score lager liggen dan 550 kWh/m² en voor een open bebouwing lager dan 600 kWh/m². Dit zijn zeer hoge grenswaarden, wetende dat een score van 400 gelijk is aan energielabel D en een score van 600 komt overeen met label F. ‘Het klopt dat je zo’n energiescores niet goed kan noemen. Maar het gaat dan ook om de minimale woningkwaliteit, het absolute minimum van wat op dit moment van een woning verwacht wordt’, benadrukt Dorien Van Cauwenberge van het Agentschap Wonen-Vlaanderen. ‘Om u een idee te geven: zowat 84 procent van de appartementen in Vlaanderen heeft een EPC-score van maximaal 400. Voor woningen heeft 64 procent een EPC-score van maximaal 500. Behalve die minimumnormen heeft Vlaanderen ook strengere energiedoelstellingen. Tegen 2050 moet elke woning in Vlaanderen even energiezuinig zijn als een nieuwbouw die vandaag wordt gebouwd. Voor uw dak betekent dat een isolatie met een R-waarde van minstens 4 m²K/W. En dus geen 3 à 4 centimeter isolatie, maar minstens 16 centimeter.’
Als de isolatie tussen een houten dakstructuur moet worden geplaatst, is dat zelfs minstens 22 centimeter’, zegt Mieke Deurinck van het Vlaams Energieagentschap (VEA). ‘Wie beslist dakisolatie te plaatsen en een beetje toekomstgericht denkt, isoleert dus het best volgens de energiedoelstellingen en niet volgens de minimale norm.’

Premies

Maar extra isolatie is duurder, het heeft namelijk ongeveer een kostprijs van 20 à 50 euro per m². Gelukkig zijn er wel een aantal van premies voor dakisolatie, zoals de netbeheerder Fluvius die een premie van 2 euro per m² geeft als u zelf dakisolatie met een R-waarde van minsten 4,5m²K/W plaatst. Maakt u gebruik van een erkend aannemer dan bedraagt deze premie 4 euro per m². Daarnaast is er ook nog de totaalrenovatiebonus waar u beroep op kan doen indien u naast het isoleren van uw dak nog minstens 2 andere energiebesparende maatregelen in een periode van 5 jaar neemt. Deze moet u niet zelf aanvragen, Fluvius doet dit automatisch indien u minstens 3 premies aanvraagt. Personen die een aantal structurele werken laten uitvoeren, komen in aanmerking voor de Vlaamse renovatiewerken. Dit is een overkoepelende premie voor 4 verschillende types van renovatiewerken, namelijk ruwbouw, buitenschrijnwerk, dakwerken en technische installaties.
Het achterpoortje van de EPC-scoren van minder dan 400 (bij appartementen) kan doen laten uitschijnen dat u uw woning niet energiezuiniger hoeft te maken maar een beter geïsoleerd gebouw is naast energiezuiniger ook nog eens beter voor uw portemonnee. Energiezuinige woningen worden namelijk ook duurder verkocht. ‘Uit recent onderzoek in opdracht van het VEA blijkt dat een woning met een energielabel B gemiddeld 10,9 procent duurder wordt verkocht dan een met een E-label’, zegt Deurinck.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.