Vastgoed actualiteit

Wat indien uw huis verkocht is maar u hier nog even wilt blijven wonen?

Stel u verkoopt uw woning maar u heeft nog geen nieuwe woning gevonden. In dit geval is het mogelijk om uw oude huis nog te blijven bewonen en huur te betalen voor het aantal maanden dat u er nog wenst te wonen aan de nieuwe eigenaar.
Maar hoe gaat dit in zijn werk en wat zijn hiervan de gevolgen op fiscaal vlak?

Er zijn twee mogelijkheden.

De ene mogelijkheid is dat de verkoper en de koper in de verkoopakte opnemen dat de verkoper nog bijvoorbeeld twee maanden in het pand mag blijven na het verlijden van de verkoopakte. Hierbij wordt dan vermeld dat daarvoor een zogenaam bezettingsvergoeding betaald zal worden, dit is niet hetzelfde als huur. Het bedrag hiervan en de specifieke datum dat de verkoper het pand moet verlaten worden ook in de akte vermeldt.

Een andere oplossing is dat de nieuwe eigenaar en de verkoper een expliciet contract aangaan genaamd ‘bezetting ter bede’. Dit is een tijdelijk contract in afwachting van de definitieve bestemming van het goed waarbij de ene partij, de verlener, de andere partij, de bezetter, het recht of de gunst verleent om gebruik te maken van een onroerend goed tegen betaling van een bepaalde periodieke vergoeding.

In beide gevallen heeft deze situatie geen invloed op het bedrag van de verkooprechten, met name de registratie die betaald wordt bij aankoop. Maar de koper geniet wel van huurinkomsten, die aangegeven moeten worden in de personenbelasting. Het bedrag van het kadastraal inkomen van het pand in kwestie dient pro rata ingegeven te worden in de code 106. Dit is de code die bestemd is voor privaat verhuurde panden, tweede verblijven en gratis ter beschikkingstellingen. Dit gedeeltelijke KI zal geïndexeerd worden en daarna verhoogd worden met 40 procent. Het resultaat hiervan zal toegevoegd worden aan de andere inkomsten van de belastingplichtige, in dit geval dus de koper/nieuwe eigenaar.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.