Vastgoed actualiteit

Weldra in uw bus: aanslagbiljet voor vastgoed

De aanslagbiljetten voor de jaarlijkse belasting op uw vastgoed gaan vanaf volgende week weer de deur uit. Maar geen paniek als u die brief niet meteen ontvangt.
Wie een grond of gebouw op Belgische bodem bezit, krijgt elk jaar een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing in de bus. Dat is de belasting die u moet betalen op onroerend goed, zoals uw huis, appartement, bedrijfsgebouw of bouwgrond. Elk jaar verzendt de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) zo 2,8 miljoen aanslagbiljetten. Vanaf donderdag 23 mei is het opnieuw zo ver. Dan gaan de eerste brieven de deur uit. ‘De hoofdmoot wordt verstuurd tussen juni en eind oktober’, zegt Kris De Sagher, de communicatieverantwoordelijke van Vlabel. ‘Op kruissnelheid versturen we tot 400.000 aanslagbiljetten per week.’

Geen vast schema

Wanneer uw aanslagbiljet precies in de bus valt, is niet te voorspellen. ‘We hebben geen vast verzendschema’, zegt De Sagher. Het kan dus goed zijn dat u het wat later of vroeger dan vorig jaar ontvangt. U hoeft ook niet te panikeren als uw buren of uw familie hun brief wel al kregen en u nog niet. Voor de belasting die u moet betalen maakt het geen verschil wanneer u uw aanslagbiljet ontvangt. ‘De onroerende voorheffing heeft altijd betrekking op een kalenderjaar. In dit geval dus van 1 januari 2019 tot 31 december 2019.’

Soms is er ook een reden waarom een aanslagbiljet nog niet werd aangemaakt en verstuurd. ‘Uit controles die we doen blijkt soms dat een aanslagbiljet niet correct is. Het is dan in niemands belang om het toch te verzenden. Of het kan ook zijn dat er nog een bezwaar of rechtszaak van vorige jaren loopt. We wachten dan op de uitkomst voor we het biljet versturen’, legt De Sagher uit. Via de beveiligde pagina’s van de website van Vlabel kunt u checken of uw aanslagbiljet al werd aangemaakt en verzonden.

Op basis van ki

Hoe wordt de onroerende voorheffing berekend? De belasting is gebaseerd op het kadastraal inkomen (ki) van uw onroerend goed, dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Sinds 1991 wordt het ki - zeg maar de geschatte huurwaarde van uw woning - vermenigvuldigd met een coëfficiënt die elk jaar wordt vastgelegd op basis van de indexcijfers. Begin dit jaar raakte bekend dat die coëfficiënt voor dit jaar 1,8230 bedraagt, of 2,05 procent meer dan voor vorig jaar. Voor een woning met een niet-geïndexeerd ki van 800 euro komt het basisbedrag voor de berekening van de onroerende voorheffing uit op 1.458 euro (800 x 1,8230).

Optelsom

De onroerende voorheffing is de optelsom van drie delen. Er is een basisheffing voor het Vlaams Gewest, waarop de provincie en de gemeente opcentiemen heffen. Elke provincie en gemeente bepaalt zelf de hoogte van die opcentiemen. Daardoor verschilt het belastingtarief van plaats tot plaats. De onroerende voorheffing kan verminderd worden voor bescheiden woningen (met een ki van minder dan 750 euro), kinderen ten laste of invaliditeit. Via de website van Vlabel kunt u zelf simuleren hoeveel onroerende voorheffing u moet betalen. U moet alleen een paar gegevens invoeren, zoals het niet-geïndexeerd ki van uw onroerend goed en de postcode van uw gemeente.

U hebt tot twee maanden na de verzenddatum van het aanslagbiljet de tijd om de onroerende voorheffing te betalen. ‘95 procent van de vastgoedeigenaars betaalt op tijd, voor 5 procent sturen we een herinnering’, zegt De Sagher.

Wat als u niet akkoord gaat met de belasting die u moet betalen? Dan moet u binnen de drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Dat kan schriftelijk (per post) of via een online tool op de website van Vlabel.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een bericht invullen.